Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001219

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE DOGAL ARSENİK DÜZEYLERİ

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001219

Öz

Bu çalişmada bazı karma yem ve yem hammaddelerindeki
doğal m'senik düzeyleri belirlendi. Numunelerin organik madde kısmı
mağnezyum nitrat-mağnezyum aksi! karşfSfnda kuru külleştinne ile yakildıktan sonra, arsenik kalintısı gümüş dietilditiyokarbamat ile spektrofotometrik olarak ölçüldü. ı988 yilı içinde Anabilim Dahımza genel
toksikoloj/k analiz için gönderilen 34'ü karma yem (7 etlik piliç yemi,
7 piliç büyütme yemi, iO yumurta tavuğu yemi, 7 süt-besi, 3 kuzu büyütme yemi) ve 13'ü yem hamiıiaddeleri (7 soya unu, 2 ba"k 111111, 3 lillSIr
ve 1 buğday) olmak üzere 47 nUl11uneanaliz edildi. Karma yemlerdeki
arsenik düzeyleri 0.06-0.94 ppm, yem hammaddelerindeki ise 0.06-
1.5 ppm arasl11daolduğu belirlendi. Ortalama arsenik düzeyleri ise, karma yemlerde 0.43 ppm, yem hammaddelerinde 0.36 ppm olarak hesaplandı. Tüm numunelerdeki ortalama arsenik düzeyi ise 0.42 ppm' dir.
Yem çeşitlerine göre ortalama arsenik düzeyleri ise ppm olarak ş(ıyledir:
etlik piliç yemi 0.48, piliç büyütme yemi 0.47, yumurta tavuğu yemi 0.42,
süt-besi yemi 0.41, kuzu hiiyiitme yemi 0.32, soya küspesi 0.32, ba"k
unu 1.3, mısır 0.39 re hu<~day 0.58.
Analiz sonuçlarl, yemlerde arsenik düzeyl"rinin normal değerleri
gösterdiği ve hayranlarda hir toksisite riski taş1I1wdığ1l11gösterdi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sezai Kaya

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Kaya, S. (1987). YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE DOGAL ARSENİK DÜZEYLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001219
AMA Kaya S. YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE DOGAL ARSENİK DÜZEYLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;36(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001219
Chicago Kaya, Sezai. “YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE DOGAL ARSENİK DÜZEYLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, sy. 01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001219.
EndNote Kaya S (01 Ocak 1987) YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE DOGAL ARSENİK DÜZEYLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 01
IEEE S. Kaya, “YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE DOGAL ARSENİK DÜZEYLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 36, sy. 01, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001219.
ISNAD Kaya, Sezai. “YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE DOGAL ARSENİK DÜZEYLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001219.
JAMA Kaya S. YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE DOGAL ARSENİK DÜZEYLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36. doi:10.1501/Vetfak_0000001219.
MLA Kaya, Sezai. “YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE DOGAL ARSENİK DÜZEYLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sy. 01, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001219.
Vancouver Kaya S. YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE DOGAL ARSENİK DÜZEYLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36(01).