Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001211

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

PASTÖRİZE SÜTLERDE REKONTAMİNASYON VE DAYANıKLıLıK KONTROLU

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001211

Öz

Uyglin pastörizasyon koşullannda yık1111landıklannın saptanmasmdan sonra, koliform grubu bakterilerin pastörize sütlerde aranması rekontaminasy011l111belirlenmesinde güvenli bir yöntem olarak
kullallllagelmiştir. Ancak pastörize sütlerin bozulmalarmdan sorumlu
gram negatij' hakteriler içerisinde kol(lorm grubu bakteriler küçük bir
grubu oluştururlar. Bu nedenle gram negatif bakterilerin saptanması amacı
ile çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.
Moseley Test ile psikorotrof gram negatif rekontaminatların saptanmaS1" gram negatif psikrotrof rekontaminantlarrn psikrotrof termorezistans bak terilerden ayırt edilmesi amacı ile Milk Agar plaklarına
ekilen örneklerde oluşan kolonilerin gram boyama metodu ile
ay,rt edilmesi; pastörize sütlerde dayalllklrlrk süresinin belirlenmesinde
ise pyruvat farkırlık testi, Weihenstephaner Rekontiminationtiter ve
Linntlus Test' lerinden yararlol1llması yerinde bir uygulama olacaktır

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şerif Kaymaz

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Kaymaz, Ş. (1987). PASTÖRİZE SÜTLERDE REKONTAMİNASYON VE DAYANıKLıLıK KONTROLU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001211
AMA Kaymaz Ş. PASTÖRİZE SÜTLERDE REKONTAMİNASYON VE DAYANıKLıLıK KONTROLU. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;36(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001211
Chicago Kaymaz, Şerif. “PASTÖRİZE SÜTLERDE REKONTAMİNASYON VE DAYANıKLıLıK KONTROLU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, sy. 01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001211.
EndNote Kaymaz Ş (01 Ocak 1987) PASTÖRİZE SÜTLERDE REKONTAMİNASYON VE DAYANıKLıLıK KONTROLU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 01
IEEE Ş. Kaymaz, “PASTÖRİZE SÜTLERDE REKONTAMİNASYON VE DAYANıKLıLıK KONTROLU”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 36, sy. 01, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001211.
ISNAD Kaymaz, Şerif. “PASTÖRİZE SÜTLERDE REKONTAMİNASYON VE DAYANıKLıLıK KONTROLU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001211.
JAMA Kaymaz Ş. PASTÖRİZE SÜTLERDE REKONTAMİNASYON VE DAYANıKLıLıK KONTROLU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36. doi:10.1501/Vetfak_0000001211.
MLA Kaymaz, Şerif. “PASTÖRİZE SÜTLERDE REKONTAMİNASYON VE DAYANıKLıLıK KONTROLU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sy. 01, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001211.
Vancouver Kaymaz Ş. PASTÖRİZE SÜTLERDE REKONTAMİNASYON VE DAYANıKLıLıK KONTROLU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36(01).