Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

MİKROTlTRASYON PLAK ENZYMEİMMUNOASSAY (EIA) YÖNTEMİYLE İNEKLERDE DOĞUM SONRASI SÜT PROGESTERON DÜZEYLERİNİN TAYİNİ

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 03, 565 - 582, 01.01.1989

Öz

Bıı çaITşmada, siit ineklerinde do/tıım sonrası dönemde yağsız
süt progesteron seviyeleri mikrotitrasyon plak enzymeimmıınoassay
yöntemi ile tayin edildi. EIA'nm kalite kontrolu çaITşmalarında deney
içi varya::,yon katsayı/arı düşük, orta ve yüksek düzey kontrol örnek leri
için sırasıyla % 13.9, % 8. ı, % 6.9, deneyler arası varyasyon katsayıları
ise yinc üç kontrol örne.~i için sırasıyla % 9.6, % 9.3 ve /'~ ı0.6 olam/(
hulııııdıı. Rl4 ve EI A arasmdak i korelasyonun (r '-"'0.9 i) ('i,'e111!t(p <
0.001), EIA testindeki ortalama verim oranmll1 ~{,91.7 ve tayin edilehilen en düşük miktarııı 4 pg / delik oldu/lu saptandı.
Doğumdan ovaryull1 aktirilesiniıı başlamu.\'/lia (ilk progesteron
yükselmesine) kadar geçen sürenin 33.44 =- i 1.5 gün oldu<~uve bu süre
içinde progesteronun yağsız sütte 0.5 Ligj m/'den awğıda bulunduğu görüldü. Post partum döneıı/(Iek i ilk sik lus süresi (I 3.8 J= 1.07 gün), buI1U takip eden normal siklus süresinden (21.38::J 1.07 gün) öııemli ölçüde (p <0.00 i) k ısa bulundu ve bu ik i sik lusun Iııleal evrelerindek i
progesteron mik tarlan arasll1dakifark önemli (p <.0.00 i) oldu. Ayrıca
k ısa sik lus öncesi post partum süreııin normal siklus öncesi süreden
daha kısa oldutbı tespit edildi. Post partum dönemin ilk oı'ulasyonundaki gizli kızgll/lTk oram ~;,;76.1 olarak belirlendi. Gebe kalan hayvanlarll/ ortalama post parlUln süresi 125.5 ::!::: 43.9 gün olarak bulundil.
Gehe olanlar (> i ng / ml) ve olmayanlar (0.5 < ng! ml) araSlı/da
i9.-23. günler araITifll1daki progesteron değerleri fark mm önemli (p <
0.001) oldıırzu hesaplandı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bülent GÜVEN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1989
Yayınlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd846187, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1989}, volume = {36}, number = {03}, pages = {565 - 582}, title = {MİKROTlTRASYON PLAK ENZYMEİMMUNOASSAY (EIA) YÖNTEMİYLE İNEKLERDE DOĞUM SONRASI SÜT PROGESTERON DÜZEYLERİNİN TAYİNİ}, key = {cite}, author = {Güven, Bülent} }
APA Güven, B. (1989). MİKROTlTRASYON PLAK ENZYMEİMMUNOASSAY (EIA) YÖNTEMİYLE İNEKLERDE DOĞUM SONRASI SÜT PROGESTERON DÜZEYLERİNİN TAYİNİ . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 36 (03) , 565-582 . Retrieved from http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59943/846187
MLA Güven, B. "MİKROTlTRASYON PLAK ENZYMEİMMUNOASSAY (EIA) YÖNTEMİYLE İNEKLERDE DOĞUM SONRASI SÜT PROGESTERON DÜZEYLERİNİN TAYİNİ" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 (1989 ): 565-582 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59943/846187>
Chicago Güven, B. "MİKROTlTRASYON PLAK ENZYMEİMMUNOASSAY (EIA) YÖNTEMİYLE İNEKLERDE DOĞUM SONRASI SÜT PROGESTERON DÜZEYLERİNİN TAYİNİ". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 (1989 ): 565-582
RIS TY - JOUR T1 - MİKROTlTRASYON PLAK ENZYMEİMMUNOASSAY (EIA) YÖNTEMİYLE İNEKLERDE DOĞUM SONRASI SÜT PROGESTERON DÜZEYLERİNİN TAYİNİ AU - BülentGüven Y1 - 1989 PY - 1989 N1 - DO - T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 565 EP - 582 VL - 36 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi MİKROTlTRASYON PLAK ENZYMEİMMUNOASSAY (EIA) YÖNTEMİYLE İNEKLERDE DOĞUM SONRASI SÜT PROGESTERON DÜZEYLERİNİN TAYİNİ %A Bülent Güven %T MİKROTlTRASYON PLAK ENZYMEİMMUNOASSAY (EIA) YÖNTEMİYLE İNEKLERDE DOĞUM SONRASI SÜT PROGESTERON DÜZEYLERİNİN TAYİNİ %D 1989 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 36 %N 03 %R %U
ISNAD Güven, Bülent . "MİKROTlTRASYON PLAK ENZYMEİMMUNOASSAY (EIA) YÖNTEMİYLE İNEKLERDE DOĞUM SONRASI SÜT PROGESTERON DÜZEYLERİNİN TAYİNİ". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 / 03 (Ocak 1989): 565-582 .
AMA Güven B. MİKROTlTRASYON PLAK ENZYMEİMMUNOASSAY (EIA) YÖNTEMİYLE İNEKLERDE DOĞUM SONRASI SÜT PROGESTERON DÜZEYLERİNİN TAYİNİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989; 36(03): 565-582.
Vancouver Güven B. MİKROTlTRASYON PLAK ENZYMEİMMUNOASSAY (EIA) YÖNTEMİYLE İNEKLERDE DOĞUM SONRASI SÜT PROGESTERON DÜZEYLERİNİN TAYİNİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1989; 36(03): 565-582.
IEEE B. Güven , "MİKROTlTRASYON PLAK ENZYMEİMMUNOASSAY (EIA) YÖNTEMİYLE İNEKLERDE DOĞUM SONRASI SÜT PROGESTERON DÜZEYLERİNİN TAYİNİ", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sayı. 03, ss. 565-582, Oca. 1989