Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KOYUNLARDA ULTRASONİK YÖNTEMLER VE PLAZMA ÖSTRON SÜLFAT SEVİYESININ ÖLÇÜLMESIYLE GEBELİK TANISI ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 03, 782 - 794, 01.01.1989

Öz

Bu çalışmada daha önce doğum yapmış ve yapma/1/lş
Friesean, Texel ırkı ile Friesean X Tekel melezi olan ı05 adet koyuııda çijileştiremden sonraki 38-81. günler (lmsında A-nwdeı ultrasound ve
B-model real-time /lltrasound uygulama!armln bulgularına ve plazma
ös/ron sü(j'at deıterlerine bakılarak gebelik teşhisi şansları araştırıldı.
Her iki yöntemle ultrases uygulamaları, hay mn ayakta iken ve transüder memelerin hemen ön tarafında, karın duvarmill ventralindeki kılsız
bölgeye yerleştirilerekyapıldl. Aymgün vena jugularisten kan örnekleri
toplal1lp daha sonra RI A yöntemiyle, standart kitler kullaııılarak, plazma östroıı sül/at delIerieri sap/andı. Sonuçlar kuzulama kayıtları ile
karşılaşt ırıla(ak delferlendirildi.
Yüzbeş hayvandan 86'sl kuzuladı, 19'u kuzulamadı. A-model ultrasound ile 86 gebe hayvalU/(ın 84'ü, B-model ultrasound ile de 85'i
doı:ru olarak te~his edildi. Doğruluk, duyarıtıık, gebe ve gebe olmayiınlart saptama oram A-model için sırasıyle % 88.55, % 97.65, % 89.35
ve % 81.80 olarak, B-model içiıı smısıyle % 91.40, ~~ 98.85, % 91.40
ve % 91.65 olarak bulundu. Plazma ('istron sülfat seviyeleri tal11yayardımcı olacak derecede fark !l!lk gt'jstermedi.
Geheliğin 38--81. güııleri arasmda her iki ultrasound uygulamasıyla
~<.90 oral/mda d().(~ruluklagebelik tmıısı yaptıdı.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ali DİNÇ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1989
Yayınlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 03

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { auvfd846200, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1989}, volume = {36}, number = {03}, pages = {782 - 794}, title = {KOYUNLARDA ULTRASONİK YÖNTEMLER VE PLAZMA ÖSTRON SÜLFAT SEVİYESININ ÖLÇÜLMESIYLE GEBELİK TANISI ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Dinç, Ali} }
APA Dinç, A. (1989). KOYUNLARDA ULTRASONİK YÖNTEMLER VE PLAZMA ÖSTRON SÜLFAT SEVİYESININ ÖLÇÜLMESIYLE GEBELİK TANISI ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 36 (03) , 782-794 . Retrieved from http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59943/846200
MLA Dinç, A. "KOYUNLARDA ULTRASONİK YÖNTEMLER VE PLAZMA ÖSTRON SÜLFAT SEVİYESININ ÖLÇÜLMESIYLE GEBELİK TANISI ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 (1989 ): 782-794 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59943/846200>
Chicago Dinç, A. "KOYUNLARDA ULTRASONİK YÖNTEMLER VE PLAZMA ÖSTRON SÜLFAT SEVİYESININ ÖLÇÜLMESIYLE GEBELİK TANISI ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 (1989 ): 782-794
RIS TY - JOUR T1 - KOYUNLARDA ULTRASONİK YÖNTEMLER VE PLAZMA ÖSTRON SÜLFAT SEVİYESININ ÖLÇÜLMESIYLE GEBELİK TANISI ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ AU - AliDinç Y1 - 1989 PY - 1989 N1 - DO - T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 782 EP - 794 VL - 36 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi KOYUNLARDA ULTRASONİK YÖNTEMLER VE PLAZMA ÖSTRON SÜLFAT SEVİYESININ ÖLÇÜLMESIYLE GEBELİK TANISI ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ %A Ali Dinç %T KOYUNLARDA ULTRASONİK YÖNTEMLER VE PLAZMA ÖSTRON SÜLFAT SEVİYESININ ÖLÇÜLMESIYLE GEBELİK TANISI ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ %D 1989 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 36 %N 03 %R %U
ISNAD Dinç, Ali . "KOYUNLARDA ULTRASONİK YÖNTEMLER VE PLAZMA ÖSTRON SÜLFAT SEVİYESININ ÖLÇÜLMESIYLE GEBELİK TANISI ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 / 03 (Ocak 1989): 782-794 .
AMA Dinç A. KOYUNLARDA ULTRASONİK YÖNTEMLER VE PLAZMA ÖSTRON SÜLFAT SEVİYESININ ÖLÇÜLMESIYLE GEBELİK TANISI ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989; 36(03): 782-794.
Vancouver Dinç A. KOYUNLARDA ULTRASONİK YÖNTEMLER VE PLAZMA ÖSTRON SÜLFAT SEVİYESININ ÖLÇÜLMESIYLE GEBELİK TANISI ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1989; 36(03): 782-794.
IEEE A. Dinç , "KOYUNLARDA ULTRASONİK YÖNTEMLER VE PLAZMA ÖSTRON SÜLFAT SEVİYESININ ÖLÇÜLMESIYLE GEBELİK TANISI ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sayı. 03, ss. 782-794, Oca. 1989