Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 03, 758 - 774, 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001265

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KONYA HARASI ESMER SÜRÜSÜNDE DÖLVERİMİ ÖZELLİKLERİNE AİT GENETİK PARAMETRELER VE KORRELASYONLAR

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 03, 758 - 774, 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001265

Öz

Bu çaltşma, Konya Hayvancıltk Merkez Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen Esmer sürüsünde dölverimine ait genetik ve Jenotipik parametreleri ortaya koymak amacıyla yaptlııuştlr. Çaltşmada
i976- i985 yıllannda Enstitüde bulunan 637 inek ve 27 bo/faya ait veriler
incelenmiştir.
Bu araştırmada, dÖll'erimi özellikleri için hesaplanan tekrarlama
dereceleri oldukça düşük bulunmuştur. Bu nedenle dÖll'erimi özelliklerinde yapdacak çaltşmalar tek verim kaydma dayandmlmamalt, iki hatta
üç kayıt kulla111lmaltdır. DÖll'erimi özellikleri için hesaplanan kalttım
dereceleri ise, gebelik süresi ve servis periyodunda yüksek, diğerlerinde
düşük bulunmuştur. Bu durum, gebelik süresi ve servis periyodunda yapdacak çaltşmalarda Jerdi değerlerin ku/lamlabileceğini, diğer özelliklerde ise damızltk olarak kullamlacak boğalann progeny test ile belirlenmesinin daha iyi sonuç vereceKini göstermektedir.
Hesaplanan korrela.ıyon katsaydan ve regresyoıı katsoytlan incelendiğinde, dÖll'erimi değerlendirmelerinde ölçü olarak kabul edilen 12
ayltk buzağdama araltitmm sağlanabilmesi için özellikle her gebelik için
gerekli tohumlama sayısı ve ilk -son tohumlama araltğma özel bir dikkat
gösterilmesi gerektiği sonucuna vanImıştır. Aynca buzağdama araltğınm diğer dÖll'erimi ölçülerinden daha geç elde edilmesi ve servis periyodu
ile buzağrıama araltğı arasında tespit edileıı yüksek ve pozitif korrelasyon
nedeniyle, dÖll'erimi değerlendirmelerinde buzağdama araltğı yerine servis periyodunun kullamlabilecelti kamsıııa vanImıştır.
Kalttım ve tekrarlama derecesi hesaplamalarmda bazı değerlerin
negatif ve bazı standart hatalarm oldukça büyük buluııması, verilerin elde edildiği gruplardaki gözlem saydarmm büyük farklıltk göstermesi ve
çevresel variyasyonıııı büyük olması ile aÇlklaıımışttr.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şeref İNAL
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1989
Yayınlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd846204, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1989}, volume = {36}, number = {03}, pages = {758 - 774}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001265}, title = {KONYA HARASI ESMER SÜRÜSÜNDE DÖLVERİMİ ÖZELLİKLERİNE AİT GENETİK PARAMETRELER VE KORRELASYONLAR}, key = {cite}, author = {İnal, Şeref} }
APA İnal, Ş. (1989). KONYA HARASI ESMER SÜRÜSÜNDE DÖLVERİMİ ÖZELLİKLERİNE AİT GENETİK PARAMETRELER VE KORRELASYONLAR . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 36 (03) , 758-774 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001265
MLA İnal, Ş. "KONYA HARASI ESMER SÜRÜSÜNDE DÖLVERİMİ ÖZELLİKLERİNE AİT GENETİK PARAMETRELER VE KORRELASYONLAR" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 (1989 ): 758-774 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59943/846204>
Chicago İnal, Ş. "KONYA HARASI ESMER SÜRÜSÜNDE DÖLVERİMİ ÖZELLİKLERİNE AİT GENETİK PARAMETRELER VE KORRELASYONLAR". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 (1989 ): 758-774
RIS TY - JOUR T1 - KONYA HARASI ESMER SÜRÜSÜNDE DÖLVERİMİ ÖZELLİKLERİNE AİT GENETİK PARAMETRELER VE KORRELASYONLAR AU - Şerefİnal Y1 - 1989 PY - 1989 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001265 DO - 10.1501/Vetfak_0000001265 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 758 EP - 774 VL - 36 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001265 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001265 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi KONYA HARASI ESMER SÜRÜSÜNDE DÖLVERİMİ ÖZELLİKLERİNE AİT GENETİK PARAMETRELER VE KORRELASYONLAR %A Şeref İnal %T KONYA HARASI ESMER SÜRÜSÜNDE DÖLVERİMİ ÖZELLİKLERİNE AİT GENETİK PARAMETRELER VE KORRELASYONLAR %D 1989 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 36 %N 03 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001265 %U 10.1501/Vetfak_0000001265
ISNAD İnal, Şeref . "KONYA HARASI ESMER SÜRÜSÜNDE DÖLVERİMİ ÖZELLİKLERİNE AİT GENETİK PARAMETRELER VE KORRELASYONLAR". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 / 03 (Ocak 1989): 758-774 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001265
AMA İnal Ş. KONYA HARASI ESMER SÜRÜSÜNDE DÖLVERİMİ ÖZELLİKLERİNE AİT GENETİK PARAMETRELER VE KORRELASYONLAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989; 36(03): 758-774.
Vancouver İnal Ş. KONYA HARASI ESMER SÜRÜSÜNDE DÖLVERİMİ ÖZELLİKLERİNE AİT GENETİK PARAMETRELER VE KORRELASYONLAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1989; 36(03): 758-774.
IEEE Ş. İnal , "KONYA HARASI ESMER SÜRÜSÜNDE DÖLVERİMİ ÖZELLİKLERİNE AİT GENETİK PARAMETRELER VE KORRELASYONLAR", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sayı. 03, ss. 758-774, Oca. 1989, doi:10.1501/Vetfak_0000001265