Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002209

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ÜRENİN RASYONLARA FARKLI YÖNTEMLERLE ILAVE EDILMESİNİN KEÇİLERDE SİNDİRİLME DERECELERI VE AZOT DENGESI ÜZERINE ETKİLERİ

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002209

Öz

Bu araştırma, üç farklı yolla kullanılmış ürenin keçilerde
sindirim ve azot dengesi üzerine etkilerini tespit etmek amacıyla yapilmıştır. Kuruluşunda 525 g arpa ku'ması, 192.8 g melas ve 318.7
g arpa samanı bulunan rasyona 13.5 g üre eklenmiştir (ı. grup). Rasyondaki arpa samanı (2. grup) veya HCl ile işlenmiş arpa samanı da
(3. grup) üre ile işlendikten sonra kullanılmıştır.
Kuruluşunda HCl-Üre ile işlenmiş arpa samanı bulunan rasyon
(3. grup), hayvanlar tarafindan diğerlerine göre daha istekle tüketilmiştir. Besin maddeleri sindirim değerlerinin gruplar arasındaki farklan variyans analizine göre önemli bulunmuş (P 0.05), i. gruptakinden (438.94 g) ise farklı (P <0.05) bulunmuştur. Feçisle atilan
ham su miktan ile kuru madde, organik madde, ham sellüloz ve ham
protein miktarlarz arasında regresyon ve korrelasyon analizlerine göre
çok kuvvetli bir bağıntı tespit edilmiştir (P 0.05), ı. gruba ilişkin değerin 2. gruptakinden daha yüksek olduğu (P <0.05) belirlenmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Halil Çerçi

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayımlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Çerçi, H. (1990). ÜRENİN RASYONLARA FARKLI YÖNTEMLERLE ILAVE EDILMESİNİN KEÇİLERDE SİNDİRİLME DERECELERI VE AZOT DENGESI ÜZERINE ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002209
AMA Çerçi H. ÜRENİN RASYONLARA FARKLI YÖNTEMLERLE ILAVE EDILMESİNİN KEÇİLERDE SİNDİRİLME DERECELERI VE AZOT DENGESI ÜZERINE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1990;37(01). doi:10.1501/Vetfak_0000002209
Chicago Çerçi, Halil. “ÜRENİN RASYONLARA FARKLI YÖNTEMLERLE ILAVE EDILMESİNİN KEÇİLERDE SİNDİRİLME DERECELERI VE AZOT DENGESI ÜZERINE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, sy. 01 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002209.
EndNote Çerçi H (01 Ocak 1990) ÜRENİN RASYONLARA FARKLI YÖNTEMLERLE ILAVE EDILMESİNİN KEÇİLERDE SİNDİRİLME DERECELERI VE AZOT DENGESI ÜZERINE ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 01
IEEE H. Çerçi, “ÜRENİN RASYONLARA FARKLI YÖNTEMLERLE ILAVE EDILMESİNİN KEÇİLERDE SİNDİRİLME DERECELERI VE AZOT DENGESI ÜZERINE ETKİLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 37, sy. 01, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000002209.
ISNAD Çerçi, Halil. “ÜRENİN RASYONLARA FARKLI YÖNTEMLERLE ILAVE EDILMESİNİN KEÇİLERDE SİNDİRİLME DERECELERI VE AZOT DENGESI ÜZERINE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/01 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002209.
JAMA Çerçi H. ÜRENİN RASYONLARA FARKLI YÖNTEMLERLE ILAVE EDILMESİNİN KEÇİLERDE SİNDİRİLME DERECELERI VE AZOT DENGESI ÜZERINE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000002209.
MLA Çerçi, Halil. “ÜRENİN RASYONLARA FARKLI YÖNTEMLERLE ILAVE EDILMESİNİN KEÇİLERDE SİNDİRİLME DERECELERI VE AZOT DENGESI ÜZERINE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sy. 01, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000002209.
Vancouver Çerçi H. ÜRENİN RASYONLARA FARKLI YÖNTEMLERLE ILAVE EDILMESİNİN KEÇİLERDE SİNDİRİLME DERECELERI VE AZOT DENGESI ÜZERINE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(01).