Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001335

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA FINDIK İÇİ KABUĞUNUN KULLANILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001335

Öz

Bu araştf/ ma % 2-6 düzeyinde fimltk içi kabuğu içeren
ra.ıyonlarm yumurta tavuklarmda yem tüketimi, yumurta verimi, yemden yararlanma ve yumurta kalitesi üzerine olan etkilerini incelemek
amactyla yapt1dl.
Araştmnada toplam 200 adet 47 Iwfialtk yumurta tipi melez
Hisex-Browıı tavuk ku11amldt. Araştmlfa hel' biri 50 adet tavuktan
meydana gelen i koııtrol, 3 deneme olmak ü::ere toplw7I 4 grup halinde
yürütüldü. Araştmna 6 ay sürdürüldü.
Fındık içi kabuğunun % 6 düzeyinde yumurta tavultu rasyonlanııa
katlıması yumurta verimini ve yemden yararlanmayı olumsuz yönde
etkiledi. Buna karşıltk rasyonelalindık içi kabuıtu miktartl/ıll artl11asıyla
yumurta san renginin koyulaştığı görüldü. Yem tüketimi ve yumurta
kalitesi ile ilgili diğer özellikler hak/l1/lmlan gruplar arasll1dafarkltltklar
görülmedi.
Böylece bıı araşttriııa ile ./imlık içi kabuıtunıııı yumurta tavuğu
rasyoıılanna % 4'e kadar kaUIIIW,I'lI1lnuygun olcıca,~1kal1lslI1a vaıılelı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sakine Yalçın

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayımlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Yalçın, S. (1990). YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA FINDIK İÇİ KABUĞUNUN KULLANILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001335
AMA Yalçın S. YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA FINDIK İÇİ KABUĞUNUN KULLANILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1990;37(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001335
Chicago Yalçın, Sakine. “YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA FINDIK İÇİ KABUĞUNUN KULLANILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, sy. 03 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001335.
EndNote Yalçın S (01 Ocak 1990) YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA FINDIK İÇİ KABUĞUNUN KULLANILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 03
IEEE S. Yalçın, “YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA FINDIK İÇİ KABUĞUNUN KULLANILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 37, sy. 03, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000001335.
ISNAD Yalçın, Sakine. “YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA FINDIK İÇİ KABUĞUNUN KULLANILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/03 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001335.
JAMA Yalçın S. YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA FINDIK İÇİ KABUĞUNUN KULLANILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000001335.
MLA Yalçın, Sakine. “YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA FINDIK İÇİ KABUĞUNUN KULLANILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sy. 03, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001335.
Vancouver Yalçın S. YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA FINDIK İÇİ KABUĞUNUN KULLANILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(03).