Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001320

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BİR DORU ATTA MALINGN MELANOM OLGUSU

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001320

Öz

Oniki yaşında, Hollanda 11'1\/, doru, erkek bir atta generalize
malign me/anom olgusu incelendi. Tümörün kuyruk altından itibaren
anüs çevresine dağru nodiiler kitleler halinde geliştiği görüldü. Nekropside
dalağl/1 9.5 kg., karac(~eriıı ise 22 kg. ağırltğa ulaştığı tesbit edildi.
Tümörün, dalak ve karac(~erden başka mide, ince bağırsak, reklilm,
salt böbrek, {[(Iren,a. renalis üzeri, karın boşluğunda yağ dokusu içinde,
pankreas, akci.iter, perikart, kalp, aorta. interkostal kaslar, iskelet
kaslan (m. ,ıplenius. 1/1. c!eidocephalicus, iii. biceps femoris, nı. semitendineus, m. semimembraııosus), lenl' yumrulan (mezenteriyal, portal,
mediasıinal, /)f'(mşiyal, preskapular, subııwndibular, sublingual),
tiroid, gl. parotis ve hipofizde metastazlanna rastlandl. Histolojik
olamk, tüııuıral k itleleri oluşturan hiicreler epiteloid ve iğ şeklindeydi.
Melanin pigmenti bazı tümör hiicrelerinde çok görüldüğü halde h(lZ/-
lannda hiç gô'n'i/medi. Seyrek olarak ıııitotik figürler ve çok sayuta dev
hücreleri gô'zlendi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Cemalettin Köküuslul

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayımlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Köküuslul, C. (1990). BİR DORU ATTA MALINGN MELANOM OLGUSU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001320
AMA Köküuslul C. BİR DORU ATTA MALINGN MELANOM OLGUSU. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1990;37(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001320
Chicago Köküuslul, Cemalettin. “BİR DORU ATTA MALINGN MELANOM OLGUSU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, sy. 03 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001320.
EndNote Köküuslul C (01 Ocak 1990) BİR DORU ATTA MALINGN MELANOM OLGUSU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 03
IEEE C. Köküuslul, “BİR DORU ATTA MALINGN MELANOM OLGUSU”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 37, sy. 03, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000001320.
ISNAD Köküuslul, Cemalettin. “BİR DORU ATTA MALINGN MELANOM OLGUSU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/03 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001320.
JAMA Köküuslul C. BİR DORU ATTA MALINGN MELANOM OLGUSU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000001320.
MLA Köküuslul, Cemalettin. “BİR DORU ATTA MALINGN MELANOM OLGUSU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sy. 03, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001320.
Vancouver Köküuslul C. BİR DORU ATTA MALINGN MELANOM OLGUSU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(03).