Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001317

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

AMERİKAN BRONZU HİNDİLERDE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SUN'İ TOHUMLAMA UYGULAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001317

Öz

Bu ('a/ışmada, Ma/ya Tatlın işleımesi Müdürlüğüne ait
iO baş erkek hindideıi elde edilen toplam ı30 ejakii/atııı spell1l(ftolojik
ôzellik/eri ve sun'i tohumlama yapi/aıı 39 haş dişi hi/1(/iden !Oplanaıı
yıımurtalarda dÖll'erimi soııuçlan araştıı i/lll1ş!lr.
Erkek hindi/erin her hirinden en az 12 kez .ıperma a/ml/uş ve gene/
orta/ama ejak ü/at mik tan O. ı6 ::l:: 0.05 ml, spermatozoa moti/itesi % 67.69 ::l::2.36, spermatozoa yoltun/ultu 5.03 ~L 0.34 x \09/
ml, anormal spermatozoa oram da % 6. 17[ 0.47 olarak saptanmıştır.
Sperma/ann orta/ama pH delferi de 7.56 ..- 0.08 hu/unmuştur.
Sun'i tohum/ama uygu/aması için a/man sperma/ar, Iso/yte-M,
süttozu ve Ringer so/üsyon/an i/e su/andll'l/mış/ardır. Her üç sperma
su/andmcısı i/e ejakü/at/ar tohum/ama dozunda 200 mi/yon motif sperl11atozoa bu/unacak biçimde doz/anmış/ardır. Yapı/an tohum/ama/ardan
e/de edi/en yumurta/arda döl/ü/ük ve ku/uçka çıkış oran/an Iso/yte-M
için % 47.5 ve % 66.7, siittozu için ~~ 66.7 ve % 66.3, Ringer için
ise % 46.9 ve % 4 ı.i olarak saptanmışflr.
Sonuç olarak, !lindi sperma/annm kimi spermat%;ik özellik/eri
ülkemizde i/k kez saptanmış ve süttozu sıı/andmcısıy/a yapı/an to!lum-
/ama/arm Iso/yte-M ve Ringere göre daha iyi sonuç verdiği ortaya
konmuşlUr.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bülent ILGAZ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayınlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd845752, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1990}, volume = {37}, number = {03}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001317}, title = {AMERİKAN BRONZU HİNDİLERDE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SUN'İ TOHUMLAMA UYGULAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR}, key = {cite}, author = {Ilgaz, Bülent} }
APA Ilgaz, B. (1990). AMERİKAN BRONZU HİNDİLERDE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SUN'İ TOHUMLAMA UYGULAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 37 (03) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001317
MLA Ilgaz, B. "AMERİKAN BRONZU HİNDİLERDE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SUN'İ TOHUMLAMA UYGULAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 (1990 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59946/845752>
Chicago Ilgaz, B. "AMERİKAN BRONZU HİNDİLERDE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SUN'İ TOHUMLAMA UYGULAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 (1990 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - AMERİKAN BRONZU HİNDİLERDE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SUN'İ TOHUMLAMA UYGULAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR AU - BülentIlgaz Y1 - 1990 PY - 1990 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001317 DO - 10.1501/Vetfak_0000001317 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 37 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001317 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001317 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi AMERİKAN BRONZU HİNDİLERDE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SUN'İ TOHUMLAMA UYGULAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR %A Bülent Ilgaz %T AMERİKAN BRONZU HİNDİLERDE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SUN'İ TOHUMLAMA UYGULAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR %D 1990 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 37 %N 03 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001317 %U 10.1501/Vetfak_0000001317
ISNAD Ilgaz, Bülent . "AMERİKAN BRONZU HİNDİLERDE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SUN'İ TOHUMLAMA UYGULAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 / 03 (Ocak 1990): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001317
AMA Ilgaz B. AMERİKAN BRONZU HİNDİLERDE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SUN'İ TOHUMLAMA UYGULAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990; 37(03): 0-0.
Vancouver Ilgaz B. AMERİKAN BRONZU HİNDİLERDE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SUN'İ TOHUMLAMA UYGULAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1990; 37(03): 0-0.
IEEE B. Ilgaz , "AMERİKAN BRONZU HİNDİLERDE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SUN'İ TOHUMLAMA UYGULAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sayı. 03, ss. 0-0, Oca. 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001317