Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001321

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BOTULİSMUSLU BIR İNEKTE SEREBROSPİNAL SıVı BASıNCı İLE BAZI HEMATOLOJİK VE BIYOKİMYASAL PARAMETRELER

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001321

Öz

Botulismuslu bir inek te serebrospinal sıvı (CSF) basmcı
ölçülmüş ve laboratuar muayeneleri için kan, CSF ve idrar örnekleri
almmıştır.
Kanda, eritrosit sayısı 3.25 106/ m/1/3, total lökosit sayısı 4.6
106/ mm3, hemoglobin miktarı 6.2 g / dı ve mikrohematokrit değer
% 25 mm olarak saptamıştır.
Kan serumunda, total protein 6.8 mg / dı, glikoz 117.5 mg.l dı
18.8 mg / dı olarak ölçülmüştür
eSF'de total protein 228.3 mg / dı, glikoz 69.4 mg / dı ve üre
9.6 mg / dı olarak hulunmuştur.
eSF'nin bularıık olduğu gö::.lenmiştir. eSF hasıııcı 430 111111 (H20
hasmcı) olarak ölçülmüş ı'e sa/tlıklT sığırlara göre belirgin olarak arffığı
belirlenmiş tir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Rauf Can

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayımlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Can, R. (1990). BOTULİSMUSLU BIR İNEKTE SEREBROSPİNAL SıVı BASıNCı İLE BAZI HEMATOLOJİK VE BIYOKİMYASAL PARAMETRELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001321
AMA Can R. BOTULİSMUSLU BIR İNEKTE SEREBROSPİNAL SıVı BASıNCı İLE BAZI HEMATOLOJİK VE BIYOKİMYASAL PARAMETRELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1990;37(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001321
Chicago Can, Rauf. “BOTULİSMUSLU BIR İNEKTE SEREBROSPİNAL SıVı BASıNCı İLE BAZI HEMATOLOJİK VE BIYOKİMYASAL PARAMETRELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, sy. 03 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001321.
EndNote Can R (01 Ocak 1990) BOTULİSMUSLU BIR İNEKTE SEREBROSPİNAL SıVı BASıNCı İLE BAZI HEMATOLOJİK VE BIYOKİMYASAL PARAMETRELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 03
IEEE R. Can, “BOTULİSMUSLU BIR İNEKTE SEREBROSPİNAL SıVı BASıNCı İLE BAZI HEMATOLOJİK VE BIYOKİMYASAL PARAMETRELER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 37, sy. 03, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000001321.
ISNAD Can, Rauf. “BOTULİSMUSLU BIR İNEKTE SEREBROSPİNAL SıVı BASıNCı İLE BAZI HEMATOLOJİK VE BIYOKİMYASAL PARAMETRELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/03 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001321.
JAMA Can R. BOTULİSMUSLU BIR İNEKTE SEREBROSPİNAL SıVı BASıNCı İLE BAZI HEMATOLOJİK VE BIYOKİMYASAL PARAMETRELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000001321.
MLA Can, Rauf. “BOTULİSMUSLU BIR İNEKTE SEREBROSPİNAL SıVı BASıNCı İLE BAZI HEMATOLOJİK VE BIYOKİMYASAL PARAMETRELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sy. 03, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001321.
Vancouver Can R. BOTULİSMUSLU BIR İNEKTE SEREBROSPİNAL SıVı BASıNCı İLE BAZI HEMATOLOJİK VE BIYOKİMYASAL PARAMETRELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(03).