Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001328

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

PALMiYE YAĞI YAĞ ASİTLERİ iLE BUNLARıN Ca-SABUNLARININ KOYUNLARDA DIŞKI, SERUM VE RUMENDE BESLENME PARAMETRELERi ÜZERıNE ETKİLERİ

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001328

Öz

Bu çalışma rum en fistülü takılan iki koyunda yürütüldü. Bunların
yemlerine ilave edilen korunmuş yağların (Palmiye yağı Ca sabunları,
kuru maddede % 4 ve 8 oranında, PCA 4 ve PCA 8), rumen metabolizması, dışkı ve besin maddelerinin sindirilebilirliği üzerine etkilerini
araştırmak amacıyla yapıldı. Ayrıca bazı kan paramttreleride yağ
metabolizması yönünden incelendi. Araştırma aşamaları negatif
kontrolıcıle birlikte yürütüldü; negatif kontrololarak kullanılan rasyonlara palmiye yağının serbest yağ asitleri ilave edildi (PFAD % 4
ve PF AD % 8). Araştırmanın özetlenmiş sonuçları aşağıdadır:
Yağ ilave edilmiş yemlerin verilmesini takiben rumen pH değerleri düşmektedir. Korunmuş yağ ilavesinde pH değerindeki düşme
kontrol grubu ile karşılaştırıldığında daha azdır. Serbest palmiye
yağı asitlerinin rasyona ilavesinde ise bu düşme daha belirgindir.
Ca sabunlarının ilavesinde amonyak miktarı PCA 4'de çok az, fakat
PCA 8 ve PFAD 8'de belirgin olarak azalmaktadır. Uçucu yağ asitleiinin yoğunluğu palmiye yağı sabunları ilavesi ile azalmazken palmiye yağı saf asitlerinin verilmesi durumunda düşmüştür.
Ham selluloz miktarı özellikle serbest yağ asitlerinin (PFAD)
ilavesinden sonra daha belirgin olarak düşmüştür. Yağ ilavesinden
sonra rumen sıvısındaki ham protein miktarı belirgin olarak azalırken, ham yağ miktarı ise artmaktadır. Rümen sıvısındaki amino
asitlerin dağılımı kalsiyum sabunlarının ilavesi ile çok az değişmiştir. Fakat özellikle DAP, Alanin ve Yalin miktarları daha yüksek bulunmuştur. Kuru maddenin sindirilebilirliği, Ca sabunları ilaveo si ile yaklaşık % 3 oranında azalırken, strbest yağ asitlerinin
(% 4 ve 8) ilavesinde daha düşük bulunmuştur. Ham protein
~indiri]ebi"lirliği de cı.zalmıştır. Kontrol grubunda ham yağın sindirikbilirliği çok düşük (% 19) bi.lunurken deneme gruplarında bu
oran % 74 ve % 83'e yükselmektedir. H(l.m seııülozun sindirilcbilirliği PCA 4 ve 8 için % 2-3 ve PFAD 8 içiı: /~ I'den küçük düzeyde azalmıştır. Kandaki Trigliserit miktarının d,tha az, Kolesterin
miktarının ise daha belirgin olarak arttığı gözlenmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gültekin Yıldız

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayımlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Yıldız, G. (1990). PALMiYE YAĞI YAĞ ASİTLERİ iLE BUNLARıN Ca-SABUNLARININ KOYUNLARDA DIŞKI, SERUM VE RUMENDE BESLENME PARAMETRELERi ÜZERıNE ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001328
AMA Yıldız G. PALMiYE YAĞI YAĞ ASİTLERİ iLE BUNLARıN Ca-SABUNLARININ KOYUNLARDA DIŞKI, SERUM VE RUMENDE BESLENME PARAMETRELERi ÜZERıNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1990;37(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001328
Chicago Yıldız, Gültekin. “PALMiYE YAĞI YAĞ ASİTLERİ ILE BUNLARıN Ca-SABUNLARININ KOYUNLARDA DIŞKI, SERUM VE RUMENDE BESLENME PARAMETRELERi ÜZERıNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, sy. 03 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001328.
EndNote Yıldız G (01 Ocak 1990) PALMiYE YAĞI YAĞ ASİTLERİ iLE BUNLARıN Ca-SABUNLARININ KOYUNLARDA DIŞKI, SERUM VE RUMENDE BESLENME PARAMETRELERi ÜZERıNE ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 03
IEEE G. Yıldız, “PALMiYE YAĞI YAĞ ASİTLERİ iLE BUNLARıN Ca-SABUNLARININ KOYUNLARDA DIŞKI, SERUM VE RUMENDE BESLENME PARAMETRELERi ÜZERıNE ETKİLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 37, sy. 03, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000001328.
ISNAD Yıldız, Gültekin. “PALMiYE YAĞI YAĞ ASİTLERİ ILE BUNLARıN Ca-SABUNLARININ KOYUNLARDA DIŞKI, SERUM VE RUMENDE BESLENME PARAMETRELERi ÜZERıNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/03 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001328.
JAMA Yıldız G. PALMiYE YAĞI YAĞ ASİTLERİ iLE BUNLARıN Ca-SABUNLARININ KOYUNLARDA DIŞKI, SERUM VE RUMENDE BESLENME PARAMETRELERi ÜZERıNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000001328.
MLA Yıldız, Gültekin. “PALMiYE YAĞI YAĞ ASİTLERİ ILE BUNLARıN Ca-SABUNLARININ KOYUNLARDA DIŞKI, SERUM VE RUMENDE BESLENME PARAMETRELERi ÜZERıNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sy. 03, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001328.
Vancouver Yıldız G. PALMiYE YAĞI YAĞ ASİTLERİ iLE BUNLARıN Ca-SABUNLARININ KOYUNLARDA DIŞKI, SERUM VE RUMENDE BESLENME PARAMETRELERi ÜZERıNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(03).