Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001331

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE'DE VISNA-MAEDI ENFEKSİYONUNU SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001331

Öz

Visııa-111aedi eı!leksiyonlan relrOl'iruslar familyasmm lenıivims alı gruhun da yer alan hir virus ıarajindan oluşturulur. Maedi solumm1 yollan enleksiyonu, Visıw, ise sinir sistemi ile ilgili bozukluklara neden 01111', Her ikisi de yavaş seyirli virus hastaliklan(/ir.
Bu araştmna Visna-maedi enfeksiyonunun seroloiik teşhisiniıı
Türkiye'de yapıldığı ilk çalr.~nw(hr.
"
Araşlirmada agar gel immunodifTuzyon testi (ACID) uygulandı.
Türkiye'nin farkli Migelerinde hulıman 12 koyun yetiştiriciliği işletmesinden toplanan i099 kan serııınu visna-maedi antikorlan yönünden
kontrol edildi. Test edilen i099 koyun kan serumundan 263 (% 23. 9)'u
seropozitif bulundu. Kontrol edilen 12 sürüden lO'unwl (% 83) visna
-maedi antikoru taşıyan koyun bulundurduğu saptandı. Sürülerdeki
pozitifiik dalf,i/mu % ı. 5-56.2 olarak belirlendi.
Kontrol editen i099 kan serumundan 135' i koçlardan sağlandı,
Koçlardaki pozitdıik oram, ayııı sürüde bulunan ve aynı ırk dişilere
oranla daha yüksek olarak saptandı. Koyun ırkıanndan merinoslarm
pozi!!!lik oral1l diğerlerine oranla fazla olarak helirlendi.
A raştm1/a sonuçlan sürülerde diizenli ve belirli araliklarla serolojik kontrol yaprlmasmııı gereklilil/ini ortaya koymuştur. Aynca yurt
dışmdan getirti/ecek koylin ve koçlarda da ayl1l yönde kontrollarııı
yapi/ması zorunludur,

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İbrahim BURGU
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayınlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd845784, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1990}, volume = {37}, number = {03}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001331}, title = {TÜRKİYE'DE VISNA-MAEDI ENFEKSİYONUNU SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Burgu, İbrahim} }
APA Burgu, İ. (1990). TÜRKİYE'DE VISNA-MAEDI ENFEKSİYONUNU SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 37 (03) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001331
MLA Burgu, İ. "TÜRKİYE'DE VISNA-MAEDI ENFEKSİYONUNU SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 (1990 ): 0-0 <https://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59946/845784>
Chicago Burgu, İ. "TÜRKİYE'DE VISNA-MAEDI ENFEKSİYONUNU SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 (1990 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE'DE VISNA-MAEDI ENFEKSİYONUNU SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI AU - İbrahimBurgu Y1 - 1990 PY - 1990 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001331 DO - 10.1501/Vetfak_0000001331 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 37 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001331 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001331 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi TÜRKİYE'DE VISNA-MAEDI ENFEKSİYONUNU SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI %A İbrahim Burgu %T TÜRKİYE'DE VISNA-MAEDI ENFEKSİYONUNU SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI %D 1990 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 37 %N 03 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001331 %U 10.1501/Vetfak_0000001331
ISNAD Burgu, İbrahim . "TÜRKİYE'DE VISNA-MAEDI ENFEKSİYONUNU SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 / 03 (Ocak 1990): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001331
AMA Burgu İ. TÜRKİYE'DE VISNA-MAEDI ENFEKSİYONUNU SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990; 37(03): 0-0.
Vancouver Burgu İ. TÜRKİYE'DE VISNA-MAEDI ENFEKSİYONUNU SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1990; 37(03): 0-0.
IEEE İ. Burgu , "TÜRKİYE'DE VISNA-MAEDI ENFEKSİYONUNU SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sayı. 03, ss. 0-0, Oca. 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001331