Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1991, Cilt: 38 Sayı: 03, 339 - 346, 01.01.1991
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001421

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SÜT İNEKLERİNDE POSTPARTUM ENDOMETRİTİS OLGULARıNIN PGF2 ALFA ENJEKSİYONU VE lNTRAUTERİN İYOT SOLUSYONU ENFÜZYONU İLE SAĞALTlMLARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

Yıl 1991, Cilt: 38 Sayı: 03, 339 - 346, 01.01.1991
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001421

Öz

Bu çaltşmada, 30 adet endometritisli holstein inekte intrauterin iyot uygulamalarının ve PGF2a/fa enjeksiyonunun reprodüktiv
performansa etkileri araştrrıldı. Çalışmaya alınan hayvanlar 2 gruba
(Grup A ve Grup B) ayrıldı. Grup A da ı5 adet ineğe postpartum 30.
gün de 526 mcg doprostenol I.M. enjekte edilirken grup B deki ı5 adet
hayvana ise intrauterin yolla 75cc % 2 lugol solusyonu verildi. Patolojik
vaginal akıntıya sahip ineklerde iyot grubu, PG F2a(fa gruhu ile karşılaştmldığll1da düşük gebelik oranı ve daha uzun buzağtlama-tekrar gebe kalma arab/tma sahip oldu/tu gözlendi. Ayııı zamanda, 3 cm den
daha az serviks çapına sahip inekler diğer çap gruplarına nazaran daha
iyi veriler elde edildi. Sonuç olarak, postpartu'm 30. günde endometritisli
il/eklerde PGF2alfa uygulamaları ile fertilitenin artırılabileceği inancmdayız.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Rıfat Vural

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1991
Yayımlandığı Sayı Yıl 1991Cilt: 38 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Vural, R. (1991). SÜT İNEKLERİNDE POSTPARTUM ENDOMETRİTİS OLGULARıNIN PGF2 ALFA ENJEKSİYONU VE lNTRAUTERİN İYOT SOLUSYONU ENFÜZYONU İLE SAĞALTlMLARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 38(03), 339-346. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001421
AMA Vural R. SÜT İNEKLERİNDE POSTPARTUM ENDOMETRİTİS OLGULARıNIN PGF2 ALFA ENJEKSİYONU VE lNTRAUTERİN İYOT SOLUSYONU ENFÜZYONU İLE SAĞALTlMLARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1991;38(03):339-346. doi:10.1501/Vetfak_0000001421
Chicago Vural, Rıfat. “SÜT İNEKLERİNDE POSTPARTUM ENDOMETRİTİS OLGULARıNIN PGF2 ALFA ENJEKSİYONU VE lNTRAUTERİN İYOT SOLUSYONU ENFÜZYONU İLE SAĞALTlMLARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 38, sy. 03 (Ocak 1991): 339-46. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001421.
EndNote Vural R (01 Ocak 1991) SÜT İNEKLERİNDE POSTPARTUM ENDOMETRİTİS OLGULARıNIN PGF2 ALFA ENJEKSİYONU VE lNTRAUTERİN İYOT SOLUSYONU ENFÜZYONU İLE SAĞALTlMLARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 38 03 339–346.
IEEE R. Vural, “SÜT İNEKLERİNDE POSTPARTUM ENDOMETRİTİS OLGULARıNIN PGF2 ALFA ENJEKSİYONU VE lNTRAUTERİN İYOT SOLUSYONU ENFÜZYONU İLE SAĞALTlMLARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 38, sy. 03, ss. 339–346, 1991, doi: 10.1501/Vetfak_0000001421.
ISNAD Vural, Rıfat. “SÜT İNEKLERİNDE POSTPARTUM ENDOMETRİTİS OLGULARıNIN PGF2 ALFA ENJEKSİYONU VE lNTRAUTERİN İYOT SOLUSYONU ENFÜZYONU İLE SAĞALTlMLARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 38/03 (Ocak 1991), 339-346. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001421.
JAMA Vural R. SÜT İNEKLERİNDE POSTPARTUM ENDOMETRİTİS OLGULARıNIN PGF2 ALFA ENJEKSİYONU VE lNTRAUTERİN İYOT SOLUSYONU ENFÜZYONU İLE SAĞALTlMLARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1991;38:339–346.
MLA Vural, Rıfat. “SÜT İNEKLERİNDE POSTPARTUM ENDOMETRİTİS OLGULARıNIN PGF2 ALFA ENJEKSİYONU VE lNTRAUTERİN İYOT SOLUSYONU ENFÜZYONU İLE SAĞALTlMLARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 38, sy. 03, 1991, ss. 339-46, doi:10.1501/Vetfak_0000001421.
Vancouver Vural R. SÜT İNEKLERİNDE POSTPARTUM ENDOMETRİTİS OLGULARıNIN PGF2 ALFA ENJEKSİYONU VE lNTRAUTERİN İYOT SOLUSYONU ENFÜZYONU İLE SAĞALTlMLARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1991;38(03):339-46.