Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1992, Cilt: 39 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1992
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001483

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

YUMURTA TAVUKLARINDA KROMOKSİT İNDİKATÖRÜ KULLANILARAK YEM GEÇİŞ HIZlNlN BELİRLENMESİ

Yıl 1992, Cilt: 39 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1992
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001483

Öz

Rasyona ilave edilen ham oksit iJe ham oksil -+ kals{yum karbonat karmasının yemlerin sindirim sisteminden geçiş süresi ve YO,~unluğuna
etkisini incelemek üzere yürütülen bu çalışmada, ha)'van mateıyalini toplam 9
adet 50 haftalık kahverengi )'lI1nurtacı melez tavuklar oluşturdu. Çalışma, I.
Kontrol (% 0.25 kromoksi!), II. DWfmf Grubu i (% 0.25 homoksit
+ % 0.5 kalsi.J'um karbonat) III. Denfme Grubu 2 (% 0.25 kromoksit + % i kalsiyum karbonat) olmak üzere 3 grup haliııde )'ürütüldü. TaViiklardan işaretlenmiş )'em tüketimini ideyen 2., 4., 6.: 8., iO., ı2., 14.,
20., 26., 32. ve 38., saatlerde dışkı ömekleri toplandı. Tüm gruplarda krom
oksit işaretli atımın ilk 2 saatte olduğu, indikaMrün 4. saatte pike ulaştığı
gözlendi (p <0.001). Kontrol ve deneme gruplarında krom oksi! atımında
6. saatten itibarero tedrici azalmalrır gözlenmiş ve 38. saate ait yoğunluk miktarlan kontrol ve deneme grupları için sırasıyla 165.54., 69.50 ve 51.70
mg Ikg olarak bulunmuştur. Dı~'kı ile kromoksi! atımı, her iki deneme grubunda
kontrol grubıma göre daha düşük bulunmuştur (p

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gültekin Yıldız

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1992
Yayımlandığı Sayı Yıl 1992Cilt: 39 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Yıldız, G. (1992). YUMURTA TAVUKLARINDA KROMOKSİT İNDİKATÖRÜ KULLANILARAK YEM GEÇİŞ HIZlNlN BELİRLENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 39(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001483
AMA Yıldız G. YUMURTA TAVUKLARINDA KROMOKSİT İNDİKATÖRÜ KULLANILARAK YEM GEÇİŞ HIZlNlN BELİRLENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1992;39(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001483
Chicago Yıldız, Gültekin. “YUMURTA TAVUKLARINDA KROMOKSİT İNDİKATÖRÜ KULLANILARAK YEM GEÇİŞ HIZlNlN BELİRLENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 39, sy. 03 (Ocak 1992). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001483.
EndNote Yıldız G (01 Ocak 1992) YUMURTA TAVUKLARINDA KROMOKSİT İNDİKATÖRÜ KULLANILARAK YEM GEÇİŞ HIZlNlN BELİRLENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 39 03
IEEE G. Yıldız, “YUMURTA TAVUKLARINDA KROMOKSİT İNDİKATÖRÜ KULLANILARAK YEM GEÇİŞ HIZlNlN BELİRLENMESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 39, sy. 03, 1992, doi: 10.1501/Vetfak_0000001483.
ISNAD Yıldız, Gültekin. “YUMURTA TAVUKLARINDA KROMOKSİT İNDİKATÖRÜ KULLANILARAK YEM GEÇİŞ HIZlNlN BELİRLENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 39/03 (Ocak 1992). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001483.
JAMA Yıldız G. YUMURTA TAVUKLARINDA KROMOKSİT İNDİKATÖRÜ KULLANILARAK YEM GEÇİŞ HIZlNlN BELİRLENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1992;39. doi:10.1501/Vetfak_0000001483.
MLA Yıldız, Gültekin. “YUMURTA TAVUKLARINDA KROMOKSİT İNDİKATÖRÜ KULLANILARAK YEM GEÇİŞ HIZlNlN BELİRLENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 39, sy. 03, 1992, doi:10.1501/Vetfak_0000001483.
Vancouver Yıldız G. YUMURTA TAVUKLARINDA KROMOKSİT İNDİKATÖRÜ KULLANILARAK YEM GEÇİŞ HIZlNlN BELİRLENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1992;39(03).