Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 02, 281 - 291, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001498

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

VERAPAMİL HC'NIN TAVUKLARDA ELEKTROKARDİYOGRAM ÜZERİNE ETKİSİ

Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 02, 281 - 291, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001498

Öz

Bu araştırmada tavuklarda verapamU Hc'L'nın (bir kalsiyum
kanal bloküörü) kalp üzerindeki etkisinin elektrokard{yogramla tesbitine bakıldı.
Tavuklarm elektrokard{yo,[!,rafında I, II, III, aVR, aVL ve aVI' derivasyonları kullamldı. Elektrokard(vogramlarda P,R,S ve T dalgaları görüldü fakat
P dalgası T dalgasının içine karışmış durumdqvdı. Qdalgasına hif rastlanmadı.
i derivas)'onda dalgalar ya çok düşük amplitüdlü l'l)'a i:::oelek!'rikti.R dalgasının
amplitüdü genellikle çok düşük fakat S dalgasının amplitüdü oldukca belirgindi
(rS). II l'e III derivas.yondaki R ve S dalgası hemaı hemen eşit amplitüdlii;:dü.
T dalgası I, II, III ve aVF deriva,~VDnlarındapo.:itif aVR l'e aVL'de negatif
bulundu. Dakikadaki kalp atım sa)'ıswzn ortalaması 35:) .3':> mg ,:(rapami! HCL
i.m. verildikten sonra 303.1 rp < o .01) ve 10 mg ı'erapamil H('J. i.m. lJfrildikten sorira 289.~ (p < O .001) olarak saptandı.
Kalbin ortalama elektriksel ekseni - 92° olarak !1lI!ım{b,.
istatistiki ~l1lali':ler (~ testi ile dcğdlOldirilmi.~tH.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nesrin Sulu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1993
Yayımlandığı Sayı Yıl 1993Cilt: 40 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Sulu, N. (1993). VERAPAMİL HC’NIN TAVUKLARDA ELEKTROKARDİYOGRAM ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 40(02), 281-291. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001498
AMA Sulu N. VERAPAMİL HC’NIN TAVUKLARDA ELEKTROKARDİYOGRAM ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1993;40(02):281-291. doi:10.1501/Vetfak_0000001498
Chicago Sulu, Nesrin. “VERAPAMİL HC’NIN TAVUKLARDA ELEKTROKARDİYOGRAM ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40, sy. 02 (Ocak 1993): 281-91. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001498.
EndNote Sulu N (01 Ocak 1993) VERAPAMİL HC’NIN TAVUKLARDA ELEKTROKARDİYOGRAM ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40 02 281–291.
IEEE N. Sulu, “VERAPAMİL HC’NIN TAVUKLARDA ELEKTROKARDİYOGRAM ÜZERİNE ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 40, sy. 02, ss. 281–291, 1993, doi: 10.1501/Vetfak_0000001498.
ISNAD Sulu, Nesrin. “VERAPAMİL HC’NIN TAVUKLARDA ELEKTROKARDİYOGRAM ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40/02 (Ocak 1993), 281-291. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001498.
JAMA Sulu N. VERAPAMİL HC’NIN TAVUKLARDA ELEKTROKARDİYOGRAM ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40:281–291.
MLA Sulu, Nesrin. “VERAPAMİL HC’NIN TAVUKLARDA ELEKTROKARDİYOGRAM ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 40, sy. 02, 1993, ss. 281-9, doi:10.1501/Vetfak_0000001498.
Vancouver Sulu N. VERAPAMİL HC’NIN TAVUKLARDA ELEKTROKARDİYOGRAM ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40(02):281-9.