Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001509

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Yumurta tavuklarında kan kalsiyum fosfor ve östradiol düzeyleri ile yumurta kabuk kalitesi arasındaki ilişkiler

Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001509

Öz

Bu çalışmada 30'u genç 30'u )'aşlı toplam 60 lsa BrolOn )llmurta tavu<~ukullanıldı.
Bir kalsi.J'um kanal blokörü olan verapamil HCl'iin değişik dodarda
(S mg i kg- ıO mg! kg) plazma kalsiyum, fosfor ve estradiol düzC)'leri ile
)'umurta kabuk kalitesi ı'e )'umurta verimlili,~i üzerine etkileri araştırılmıştır.
Bu parametreler uerapanıil HCl verilmesinden fince, verilmesi sırasında re
sonrasında kaydedilmiştir.
Verapamil HCl lierilmeden önee gençlerde pla,:ma fos/or dü:.:.e)'lerillill
daha düşük, )"umurta veriminin daha yüksek olduğu krı:vrieriilmiştir(P < ().O i) .
Yaşlılarda östradiol, geltçlerde kalsi)'um düzeyleri )"üksek bulunmuştur (P <:
0.05). Gençlerde yumurta kabukları daha kalın, daha dirençli ı'e Jaşlılarda
ise yumurta ağırlığı daha ]üksek olarak saptanmıştır
Verapamil--HCI'ün 15 gün boyunca u)'gulannıasından sonra plazma
östradiol ve kalsiyum düzeyleri artmıştır (P < 0.00 i). Bununla beraber
tüm gruplarda plazma fosfor dii::.eylerinde ö'nemli düşiişler gözlenmiştir (P <
0.00 I). Yumurta verimliliği ile ilgili olarak, )"umurta sa)'ısı yaşlı tavuklarda
% 15 civarında artmıştır (P < 0.05). Verapamil-HCl'iin ı!ygulanması
ö'ncesi ve sonrası arasında )'umurta kabuk kalınlı,~ı, dırenei lie ağıdıgı bakımından belirgin farklılıklar gözlerımemiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sertaç Özdemîr

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1993
Yayımlandığı Sayı Yıl 1993Cilt: 40 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Özdemîr, S. (1993). Yumurta tavuklarında kan kalsiyum fosfor ve östradiol düzeyleri ile yumurta kabuk kalitesi arasındaki ilişkiler. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 40(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001509
AMA Özdemîr S. Yumurta tavuklarında kan kalsiyum fosfor ve östradiol düzeyleri ile yumurta kabuk kalitesi arasındaki ilişkiler. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1993;40(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001509
Chicago Özdemîr, Sertaç. “Yumurta tavuklarında Kan Kalsiyum Fosfor Ve östradiol düzeyleri Ile Yumurta Kabuk Kalitesi arasındaki ilişkiler”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40, sy. 03 (Ocak 1993). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001509.
EndNote Özdemîr S (01 Ocak 1993) Yumurta tavuklarında kan kalsiyum fosfor ve östradiol düzeyleri ile yumurta kabuk kalitesi arasındaki ilişkiler. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40 03
IEEE S. Özdemîr, “Yumurta tavuklarında kan kalsiyum fosfor ve östradiol düzeyleri ile yumurta kabuk kalitesi arasındaki ilişkiler”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 40, sy. 03, 1993, doi: 10.1501/Vetfak_0000001509.
ISNAD Özdemîr, Sertaç. “Yumurta tavuklarında Kan Kalsiyum Fosfor Ve östradiol düzeyleri Ile Yumurta Kabuk Kalitesi arasındaki ilişkiler”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40/03 (Ocak 1993). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001509.
JAMA Özdemîr S. Yumurta tavuklarında kan kalsiyum fosfor ve östradiol düzeyleri ile yumurta kabuk kalitesi arasındaki ilişkiler. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40. doi:10.1501/Vetfak_0000001509.
MLA Özdemîr, Sertaç. “Yumurta tavuklarında Kan Kalsiyum Fosfor Ve östradiol düzeyleri Ile Yumurta Kabuk Kalitesi arasındaki ilişkiler”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 40, sy. 03, 1993, doi:10.1501/Vetfak_0000001509.
Vancouver Özdemîr S. Yumurta tavuklarında kan kalsiyum fosfor ve östradiol düzeyleri ile yumurta kabuk kalitesi arasındaki ilişkiler. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40(03).