Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001532

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Denizli horozlarında elektrokardiyogram

Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001532

Öz

Araştırma, Denizli Tavukçuluk Oretme istasyonundan temin edilen 30 adet Denizli ırkı horoz ü:erinde yapıldı. Timsah ağızlı elektrodlar yardımı ile bipolar ekstremite derivasyonları (I. II. III) ve artımlmış ünipolar
ekstremilc derivas)'onları (aVR, aVL, aVF) yazdırıldı.
Çekilr,n EKG'lerin % 70'inde I. deriva.~J'onda0.07 mV'luk P dalgası
ur: % 60'ında O.IS mV'luk R dalgası giizlendi.
II. Derh'a~J'onia 2'~ horozda 0.1 ImV'lıık P dalgası görülürken geri kalanlarda ise P dalgası, T dalgasının içine karışmış durumdaydı. Q dalgasına
rast/amlmadı. S dalgan ise oldukça beliı:gindi.
QRS kompleksinin süresi 0.02+ Sıı., R dalgasıTım ampliliidii 0.22mY
ve S dalgan da 0.50 mV olarak bulw/dıı.
Orlalama amp!iliidü 0.20 mV olan T dalgası aVR ve aVL derivasyonlarmda npgatir iken, diğer derivas)'Onlarda /JO.':itij olarak görüldii. P~R ı'e 0..- T
aralıkları sırasıyla 0.06 sn. ve O.i20 sn. olarak bıııundu.
Denizli ırkı horozıann, dakika kalp atım hız/arı 230-37 J arasında delişirken ortalaması 3 i0.3 i, kal bin elektriksel ekseni ise - iOc ile - i 38° bulunurken ortalama -81.6° olduğu görüldü .

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bahri Emre

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1993
Yayımlandığı Sayı Yıl 1993Cilt: 40 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Emre, B. (1993). Denizli horozlarında elektrokardiyogram. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 40(04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001532
AMA Emre B. Denizli horozlarında elektrokardiyogram. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1993;40(04). doi:10.1501/Vetfak_0000001532
Chicago Emre, Bahri. “Denizli horozlarında Elektrokardiyogram”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40, sy. 04 (Ocak 1993). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001532.
EndNote Emre B (01 Ocak 1993) Denizli horozlarında elektrokardiyogram. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40 04
IEEE B. Emre, “Denizli horozlarında elektrokardiyogram”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 40, sy. 04, 1993, doi: 10.1501/Vetfak_0000001532.
ISNAD Emre, Bahri. “Denizli horozlarında Elektrokardiyogram”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40/04 (Ocak 1993). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001532.
JAMA Emre B. Denizli horozlarında elektrokardiyogram. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40. doi:10.1501/Vetfak_0000001532.
MLA Emre, Bahri. “Denizli horozlarında Elektrokardiyogram”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 40, sy. 04, 1993, doi:10.1501/Vetfak_0000001532.
Vancouver Emre B. Denizli horozlarında elektrokardiyogram. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40(04).