Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1994, Cilt: 41 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001549

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

NEVŞEHİR VE NİGDE YÖRESİNDEN SAGLANAN TOPRAK VE SU ÖRNEKLERİ İLE YEMLİK OLARAK KULLANILAN PATATES BİTKİsİNİN ÇEŞİTLİ KısıMLARıNDA NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİ

Yıl 1994, Cilt: 41 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001549

Öz

Bu çalışmada N(~de ı'e NCi'şehir yöresinde h(l)'va1zlarda yemlik
olarak kullanılan patates )'umrusıı, patates bitkisinin sap ve)'apraklan ile )'öreden sağlanan içme sulan [,oetoprak iimeklerindeki nitrat ve hitrit düzqlerinin
ortaya konulması amaçlanmıştır. Bunun için 22'si su, lo' sı toprak, 9'u patates
yaprallı, 9'u patates sapı ve iO'u patates yıımmsıından oluşan 66 örnekde nitrat ve
nitrit mlalizi )'apıldı. Örneklerdeki nitrat ve nitrit dÜzf:)'lerinin ö"lçiimiispektro-
.fotometrik yöntemle gerçekleştirildi. Patates )"umrusu, sapı ve yaprağı ile toprak
ve su örneklerindeki nitrit düzeyinin ppm olarak sırasıyla ortalama 0.41
9.34, 3.78, 2.14 ve 0.045 ppm' nitrat diizeyinin ise yine sıras!)'la ortalama
317, 3070, 2860, 126 ve 24.4 ppm oldıığu hesaplandı.
Analiz edilen tüm örneklerde iilçiilen nitrit miktarlan ile birisi hariç
(168 ppm nitrat içeren hir iimek) su örneklerindeki nitrat miktarlarının hayvanlarda akııt vl!}'akronik 'ıitelikte bir etkiy)'ol açabilecek bO_Juttaolmadı<~ıgöriildü. Buna karşılık, sürekli )'edirilmeleri durumunda, patates bitkisinin çeşitli
kısımlarındaki nitrat dü::.eylerinin hqyvanlann sağlı.ğını olumsuz )'önde etkile-
)'ebilectk boyutta olduğu anlaşılmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hidayet Yavuz

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1994
Yayımlandığı Sayı Yıl 1994Cilt: 41 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Yavuz, H. (1994). NEVŞEHİR VE NİGDE YÖRESİNDEN SAGLANAN TOPRAK VE SU ÖRNEKLERİ İLE YEMLİK OLARAK KULLANILAN PATATES BİTKİsİNİN ÇEŞİTLİ KısıMLARıNDA NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 41(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001549
AMA Yavuz H. NEVŞEHİR VE NİGDE YÖRESİNDEN SAGLANAN TOPRAK VE SU ÖRNEKLERİ İLE YEMLİK OLARAK KULLANILAN PATATES BİTKİsİNİN ÇEŞİTLİ KısıMLARıNDA NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1994;41(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001549
Chicago Yavuz, Hidayet. “NEVŞEHİR VE NİGDE YÖRESİNDEN SAGLANAN TOPRAK VE SU ÖRNEKLERİ İLE YEMLİK OLARAK KULLANILAN PATATES BİTKİsİNİN ÇEŞİTLİ KısıMLARıNDA NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41, sy. 01 (Ocak 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001549.
EndNote Yavuz H (01 Ocak 1994) NEVŞEHİR VE NİGDE YÖRESİNDEN SAGLANAN TOPRAK VE SU ÖRNEKLERİ İLE YEMLİK OLARAK KULLANILAN PATATES BİTKİsİNİN ÇEŞİTLİ KısıMLARıNDA NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 01
IEEE H. Yavuz, “NEVŞEHİR VE NİGDE YÖRESİNDEN SAGLANAN TOPRAK VE SU ÖRNEKLERİ İLE YEMLİK OLARAK KULLANILAN PATATES BİTKİsİNİN ÇEŞİTLİ KısıMLARıNDA NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 41, sy. 01, 1994, doi: 10.1501/Vetfak_0000001549.
ISNAD Yavuz, Hidayet. “NEVŞEHİR VE NİGDE YÖRESİNDEN SAGLANAN TOPRAK VE SU ÖRNEKLERİ İLE YEMLİK OLARAK KULLANILAN PATATES BİTKİsİNİN ÇEŞİTLİ KısıMLARıNDA NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41/01 (Ocak 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001549.
JAMA Yavuz H. NEVŞEHİR VE NİGDE YÖRESİNDEN SAGLANAN TOPRAK VE SU ÖRNEKLERİ İLE YEMLİK OLARAK KULLANILAN PATATES BİTKİsİNİN ÇEŞİTLİ KısıMLARıNDA NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41. doi:10.1501/Vetfak_0000001549.
MLA Yavuz, Hidayet. “NEVŞEHİR VE NİGDE YÖRESİNDEN SAGLANAN TOPRAK VE SU ÖRNEKLERİ İLE YEMLİK OLARAK KULLANILAN PATATES BİTKİsİNİN ÇEŞİTLİ KısıMLARıNDA NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 41, sy. 01, 1994, doi:10.1501/Vetfak_0000001549.
Vancouver Yavuz H. NEVŞEHİR VE NİGDE YÖRESİNDEN SAGLANAN TOPRAK VE SU ÖRNEKLERİ İLE YEMLİK OLARAK KULLANILAN PATATES BİTKİsİNİN ÇEŞİTLİ KısıMLARıNDA NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41(01).