Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1994, Cilt: 41 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001545

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

DENİzLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİsİ I. CAVITAS NASALIS

Yıl 1994, Cilt: 41 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001545

Öz

Denizli horozıında (20 adet, ergin) cavitas nasalis sivri ucu rostral' e dönük bir koniy e benzer ve kıkırdak yapısındaki septum nasa/e ile sağ ve
sol iki yarıma ayrılır.
Cavitas nasalis' e giriş delikleri olan nares üst gaganın kaidesind e dorsolateral konumlıı sagittal yarı k şeklindedir. Nam'in dorsal'inde keratiııize epitel ile örtülü kıkırdaktan kapak operculum nasale bulunur.
Her burun boşluğu concha nasalis rostralis, conclıa nasalis medialis ve concha nasalis caudalis olmak üzere üç concha'yı kapsar. Bıınlardan en büyüğü
concha nasalis medialistir. Her üç conelıa kıku'dak lahaların mukoza tarafından örtülmesi)'le şekillenmiştir. Conelıa l1asalis ınedialis'in verilral'ine ductus
nasolacrimalis geniş bir yarıkla açılır. Concha nasalis caudalis kÜı:ük bir delikle sinus infraorbitalis ile ilişkidedir. Bu conclıa'nın do/trudan caı'itas ııasıılis'
le ilişkisi )-'oktııl'. Sinı/s infraorbitalis a)'Hca küçük dar bir )'arıkla cavitas nasalis' e de açılır. BlI yank sinus infraorbitalis'in concha nasalis dOHa/is'le
ilişkisini sağlayan deliğin hemen altıııdadır

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Metin Taşbaş

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1994
Yayımlandığı Sayı Yıl 1994Cilt: 41 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Taşbaş, M. (1994). DENİzLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİsİ I. CAVITAS NASALIS. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 41(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001545
AMA Taşbaş M. DENİzLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİsİ I. CAVITAS NASALIS. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1994;41(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001545
Chicago Taşbaş, Metin. “DENİzLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİsİ I. CAVITAS NASALIS”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41, sy. 01 (Ocak 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001545.
EndNote Taşbaş M (01 Ocak 1994) DENİzLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİsİ I. CAVITAS NASALIS. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 01
IEEE M. Taşbaş, “DENİzLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİsİ I. CAVITAS NASALIS”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 41, sy. 01, 1994, doi: 10.1501/Vetfak_0000001545.
ISNAD Taşbaş, Metin. “DENİzLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİsİ I. CAVITAS NASALIS”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41/01 (Ocak 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001545.
JAMA Taşbaş M. DENİzLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİsİ I. CAVITAS NASALIS. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41. doi:10.1501/Vetfak_0000001545.
MLA Taşbaş, Metin. “DENİzLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİsİ I. CAVITAS NASALIS”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 41, sy. 01, 1994, doi:10.1501/Vetfak_0000001545.
Vancouver Taşbaş M. DENİzLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİsİ I. CAVITAS NASALIS. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41(01).