Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KOBAYLARDA AKUT FLOR ZEHİRLENMESİNİN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİsİ

Yıl 1994, Cilt: 41 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001561

Öz

Araştıı'mada 280-320 gr alIırll,~lııda 40 adl'I kohay kullaıııldı. Kohayların 20 adedi kontrol, 20 adedi de deney gruhu olarak ayrıldı.
Deney gruhundaki kohaylara 250 mg/kg caıılı alIırtık dozunda deri alfl yolu ile sodyum f/orür verildi. Enjeksiyonu ıakip eden B'inci saaffe deney gruhundan kan alındı.
Kontrol ve deney f(ruhundaıı alınan kan örnekleriııde alyuvar. akyuvar sayısı, hemoglohin ve hematokrit mikıarı ile leııfosiı, nötrofil. monosiı. eazinofil,
hazojil oranlarına hakıldı.
Akuf flor zehirlenmesinin monosit ve hazofil oranlarında hir farklılık oluşturamadığı gözlendi. Deney gruhundaki kohaylarda eritrosit sayısı ile hemoglohin ve hematokrit değerdeki azalış istatiksel açıdan önemli hulundu.
Akut flor zehirlenmesi oluşturulan grupta lenfosit oranındaki azalış ile nötrofil ve eozinofil oranındaki artışlar önemli hulundu. Deney gruhunda total akyuvar sayı.nnda ise artış gözlendi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1994, Cilt: 41 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001561

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bahri Emre

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1994
Yayımlandığı Sayı Yıl 1994Cilt: 41 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Emre, B. (1994). KOBAYLARDA AKUT FLOR ZEHİRLENMESİNİN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİsİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 41(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001561
AMA Emre B. KOBAYLARDA AKUT FLOR ZEHİRLENMESİNİN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİsİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1994;41(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001561
Chicago Emre, Bahri. “KOBAYLARDA AKUT FLOR ZEHİRLENMESİNİN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİsİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41, sy. 02 (Ocak 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001561.
EndNote Emre B (01 Ocak 1994) KOBAYLARDA AKUT FLOR ZEHİRLENMESİNİN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİsİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 02
IEEE B. Emre, “KOBAYLARDA AKUT FLOR ZEHİRLENMESİNİN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİsİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 41, sy. 02, 1994, doi: 10.1501/Vetfak_0000001561.
ISNAD Emre, Bahri. “KOBAYLARDA AKUT FLOR ZEHİRLENMESİNİN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİsİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41/02 (Ocak 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001561.
JAMA Emre B. KOBAYLARDA AKUT FLOR ZEHİRLENMESİNİN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİsİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41. doi:10.1501/Vetfak_0000001561.
MLA Emre, Bahri. “KOBAYLARDA AKUT FLOR ZEHİRLENMESİNİN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİsİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 41, sy. 02, 1994, doi:10.1501/Vetfak_0000001561.
Vancouver Emre B. KOBAYLARDA AKUT FLOR ZEHİRLENMESİNİN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİsİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41(02).