Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1994, Cilt: 41 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001559

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KEDİ CHEYLETİELLOSİS'İNİN İVERMECTİN İLE SAGALTIMI

Yıl 1994, Cilt: 41 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001559

Öz

Klinik hir çalışma olan kedi clıeyletiellosis'i 8 ay -2 yaşlı melez 8 kedide gerçekleştirildi. Kedi sahiplerinin kol, hacak, gö,~üs ve karınıarında kaşlntllt, kırmızı papüller vardı. Bir kedide kolumna vertehralis hoyunca hafif kepeklenme ve şiddetli kaşlntl saptandı.
Kedi cheyletiellosis'inin tanısı,S kedideki klinik hulgular, yüzeysel deri kazıntısı ve tü)'lerin fırçalanmasıyla sa,~/anan materyalde akarların tanınmasıyla
konuldu.
Kedi cheyletiellosis'inin sa!Jaltımlııda 400 mcg/kg dozunda ivermectin derjaltı uygulandı. Yalnızca şiddetli kaşlntl gösteren hir kedide aynı doz 15 gün sonra tekrarlandı. Kaşlntl ve kepeklenmenin YO,~unlu,~u,sa,~altım sonrası 15 gün
içinde kademeli olarak azaldı ve 30.gün civarında ortadan kalktı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Arif Kurtdede

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1994
Yayımlandığı Sayı Yıl 1994Cilt: 41 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Kurtdede, A. (1994). KEDİ CHEYLETİELLOSİS’İNİN İVERMECTİN İLE SAGALTIMI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 41(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001559
AMA Kurtdede A. KEDİ CHEYLETİELLOSİS’İNİN İVERMECTİN İLE SAGALTIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1994;41(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001559
Chicago Kurtdede, Arif. “KEDİ CHEYLETİELLOSİS’İNİN İVERMECTİN İLE SAGALTIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41, sy. 02 (Ocak 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001559.
EndNote Kurtdede A (01 Ocak 1994) KEDİ CHEYLETİELLOSİS’İNİN İVERMECTİN İLE SAGALTIMI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 02
IEEE A. Kurtdede, “KEDİ CHEYLETİELLOSİS’İNİN İVERMECTİN İLE SAGALTIMI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 41, sy. 02, 1994, doi: 10.1501/Vetfak_0000001559.
ISNAD Kurtdede, Arif. “KEDİ CHEYLETİELLOSİS’İNİN İVERMECTİN İLE SAGALTIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41/02 (Ocak 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001559.
JAMA Kurtdede A. KEDİ CHEYLETİELLOSİS’İNİN İVERMECTİN İLE SAGALTIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41. doi:10.1501/Vetfak_0000001559.
MLA Kurtdede, Arif. “KEDİ CHEYLETİELLOSİS’İNİN İVERMECTİN İLE SAGALTIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 41, sy. 02, 1994, doi:10.1501/Vetfak_0000001559.
Vancouver Kurtdede A. KEDİ CHEYLETİELLOSİS’İNİN İVERMECTİN İLE SAGALTIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41(02).