Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1994, Cilt: 41 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001554

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

DENİZLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİSİl III. PULMO, SACCI PNEUMATICI

Yıl 1994, Cilt: 41 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001554

Öz

Denizli hOl'ozunda (Denizli TavukrilIlik Üretme İstasyonıı'ndan sa~-
lanan ergin 20 adet) akci/f,erler aç'ık kırml':'1renkli ve lohsuzdıır. Akci.!ferlerin
f(Jcies vertehralis ve facies costalis'inde 2, 3, 4, 5, 6. costa'lartn derin izleri yer
altr. Broııchus primariııs akcilfer/ere septal yiizden ve hilus'tan girer. Akci/f,erlere girdi/f,i yerde 3.5-5.5 mm ç'aıJOsahiptir. Vestihıılıım şekillendirmeyen intrapulmoner hroııdıııs primariııs'un Ç'(Jplgiderek maltr ve ahdominal hava kesesine haKlandiKI yerde J .2-2 mm ye düşer. Bronchus primarius'tan hronclıi secundarii ayrılır. Bunlar dört adet hronclıi medioventrales, sekiz adet hronchi mediodorsales, sekiz adet hronchi lateroventrales ve /8-25 adet brom,'hi laterodorsales'dir, Bronchi secundarii'den ise çapı /-/.8 mm olan parabronchus'lar
çıkar,
San'us thoracicus cranialis, saccus thoracicus caudalis dışında tüm hava
keselerinin divertikülleri vardır. Bunlardan hazıları kemikleri havalandınr.
Soccus cervicalis atlas, axis hariç tüm hoyun omurlannı, hirinci costa ve hirinci sırt omurunu, saccus C!avicularis sternum, os coracoides, ikinci sternal costa
ve humerus'u havalandınr. Bilateral asimetrik olan saccus ahdominalis os lumhosocrale, ililim, yedinci thoraml vertehra ve yedince costa'ya Riren divertiküller verir, Femur'u havalandıran divertikül'ü yoktur, Daima sol ahdominal hava
kesesi sa,~ahdominalhava kesesinden hüyüktür.
Hava keseleri incelenen Deni:li horozlarımn viicut aKII'IIKI2.43 J "!.O,04 J
kg, hava keseleri ve akcillerler kasllmn toplam hacmi ise 654,66"!. J 2.32 mIdir,
Bu hacim tavukgiller iç'in hildirilen de,~erlerden oldukç'a yüksektir,

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Metin Taşbaş

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1994
Yayımlandığı Sayı Yıl 1994Cilt: 41 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Taşbaş, M. (1994). DENİZLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİSİl III. PULMO, SACCI PNEUMATICI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 41(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001554
AMA Taşbaş M. DENİZLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİSİl III. PULMO, SACCI PNEUMATICI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1994;41(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001554
Chicago Taşbaş, Metin. “DENİZLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİSİl III. PULMO, SACCI PNEUMATICI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41, sy. 02 (Ocak 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001554.
EndNote Taşbaş M (01 Ocak 1994) DENİZLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİSİl III. PULMO, SACCI PNEUMATICI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 02
IEEE M. Taşbaş, “DENİZLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİSİl III. PULMO, SACCI PNEUMATICI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 41, sy. 02, 1994, doi: 10.1501/Vetfak_0000001554.
ISNAD Taşbaş, Metin. “DENİZLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİSİl III. PULMO, SACCI PNEUMATICI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41/02 (Ocak 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001554.
JAMA Taşbaş M. DENİZLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİSİl III. PULMO, SACCI PNEUMATICI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41. doi:10.1501/Vetfak_0000001554.
MLA Taşbaş, Metin. “DENİZLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİSİl III. PULMO, SACCI PNEUMATICI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 41, sy. 02, 1994, doi:10.1501/Vetfak_0000001554.
Vancouver Taşbaş M. DENİZLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİSİl III. PULMO, SACCI PNEUMATICI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41(02).