Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1994, Cilt: 41 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001553

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

DENİZLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİSİl II. LARYNX, TRACHEA, SYRINX

Yıl 1994, Cilt: 41 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001553

Öz

Uzun süre kesintisiz ötüşüyle tanınan Denizli horozunun larynx,
trachea, syrinx'inin incelendiği hu bölümde toplam 20 adet horoz kullanıldı.
Laryinx'in cartilago ericoidea, cartilago procricoidea ve çift olan cartilago
arytenoidea'dan oluştuğu görüldü, hunlarla ilgili çeşitli ölçümler alındı. Mons
laryngealis'in ön ucu ile dilin gerisindeki transversal papilla sırası arasındaki
uzakliğın 34-55 mm, glottis'in post mortem uzunluğunun ise 11-18 mm olduğu
saptandı. Dış larynx kaslan olarak m. hyolaryngicus, m. sternotrachealis, m.
tracheolaryngeus dorsalis et ventralis, iç larynx kaslan olarak ise m. dilator
glottis, m. constrictor glottis saptandı. Bunlann origo ve insertio noktalan incelendi. Trac/ıea'mn 17.1-22.2 cm uzunluğunda olduğu ve 102-130 adet cartilagines tracheales'ten oluştuğu görüldü. Trachea halkalannın diziliş şekilleri ile m.
sternotrachealis ve m. ypsilotrachealis'ten iharet olan trachea kaslan incelendi.
Syrinx'te tympanıım'un dört adet trachea halkasından oluştuğu hunlann ilk üçü- .
nün kemikleşti.'!i sonucusunun kıkıı'daksal özel/i.,!ini koruduğu, olgulann dördünde ise tüm halkalann kıkıı'dak yapısında hulunduğu görüldü. Tympanum'u
takip eden 4 trachea halkasının çok ince ve yassı olduğu hunlardan ilk ikisinin
halka görünümünde olmayıp memhrana tympanijormis laterales içine gömülü
sağlı sol/u ince kıkıı'dak çuhuklar şeklinde hulunduğu saptandı. Bu nedenle
memhrana tympanijormis lateral es'in syrinx'in dorsal'inde ve ventral'inde pessulus'un üzerinde de kesintisiz devam ettiği görüldü. Uzun ekseni vertikal konumlu olan pessulus'un, incelenen horozların tümünde kemikleştiği teshit edildi.
Syrinx'in iskeletine aynca her hir hronchus primarius'a ait 3 adet yanm halkanın katıldığı, üçüncü hronchial yarım halkanın iç yüzünden haşlayan lig. interhronchiale'nin hronchus primarius'ları hirihirine hağladığı görüldü. Syrinx'e
özel hir kas hulunmadl.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Metin Taşbaş

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1994
Yayımlandığı Sayı Yıl 1994Cilt: 41 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Taşbaş, M. (1994). DENİZLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİSİl II. LARYNX, TRACHEA, SYRINX. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 41(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001553
AMA Taşbaş M. DENİZLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİSİl II. LARYNX, TRACHEA, SYRINX. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1994;41(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001553
Chicago Taşbaş, Metin. “DENİZLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİSİl II. LARYNX, TRACHEA, SYRINX”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41, sy. 02 (Ocak 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001553.
EndNote Taşbaş M (01 Ocak 1994) DENİZLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİSİl II. LARYNX, TRACHEA, SYRINX. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 02
IEEE M. Taşbaş, “DENİZLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİSİl II. LARYNX, TRACHEA, SYRINX”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 41, sy. 02, 1994, doi: 10.1501/Vetfak_0000001553.
ISNAD Taşbaş, Metin. “DENİZLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİSİl II. LARYNX, TRACHEA, SYRINX”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41/02 (Ocak 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001553.
JAMA Taşbaş M. DENİZLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİSİl II. LARYNX, TRACHEA, SYRINX. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41. doi:10.1501/Vetfak_0000001553.
MLA Taşbaş, Metin. “DENİZLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİSİl II. LARYNX, TRACHEA, SYRINX”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 41, sy. 02, 1994, doi:10.1501/Vetfak_0000001553.
Vancouver Taşbaş M. DENİZLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİSİl II. LARYNX, TRACHEA, SYRINX. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41(02).