Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1995, Cilt: 42 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1995
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000803

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SÜT PROGESTERON TEST KİTLERİNİN ERKEN GEBELİK VE ÖSTRUSLARIN SAPTANMASINDA ULTRASONOGRAFİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK KULLANILMASI

Yıl 1995, Cilt: 42 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1995
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000803

Öz

Bu çalışmada, ineklerde tohumlamayı izleyen 20-24. günler arasında
erken gebeliklerin ve östrusların saptanmasında kuııanılan, renk degişim esasına
göre çalışan, çabuk süt progesteron test (Ovucheck tüp ve Ovucheck plak) metotlarının, ultrasonografi ilc karşılaştırılarak, bu testlerin saha şartlarında uygulanabilirliginin araştırılması amaçlandı.
Tohumlamayı izleyen 20-24. günler arasındaki 20 adet İsviçre esmeri inek, çalışmanın hayvan materyalini oluşturdu. Luteal ve foııiküler yapıları belirlemek amacı ile her hayvana rektal palpasyon, gebelikleri belirlemek için ultrasonografik
görüntüleme uygulandı. Ayıca süt progesteron düzeyini belirlemek amacı ile de
renk esasına dayalı çabuk süt progesteron test kitleri kuııanıldı.
Süt progesteron test kitleri ile elde edilen bulgular, rektal palpasyon ve ultrasonografi ile elde edilen bulgularla %100 dogrulukla benzerlik gösterdi. Bucbulgulara göre, 20 inekten 6'sında foııiküler yapı, 14'ünde ise, erken gebelik saptandı.
Sonuç olarak; erken gebeliklerin ve gizli seyirli östrusların belirlenmesinde
renk esasına dayalı çabuk progesteron test kitlerinin etkili bir metot oldu~u ve saha
şartlarında kısa sürede, kolaylıkla ve yüksek do~ruluk oranı ile kuııanılabilecegi
kanısına varıldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hakkı İzgür

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1995
Yayımlandığı Sayı Yıl 1995Cilt: 42 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA İzgür, H. (1995). SÜT PROGESTERON TEST KİTLERİNİN ERKEN GEBELİK VE ÖSTRUSLARIN SAPTANMASINDA ULTRASONOGRAFİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK KULLANILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 42(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000803
AMA İzgür H. SÜT PROGESTERON TEST KİTLERİNİN ERKEN GEBELİK VE ÖSTRUSLARIN SAPTANMASINDA ULTRASONOGRAFİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK KULLANILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1995;42(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000803
Chicago İzgür, Hakkı. “SÜT PROGESTERON TEST KİTLERİNİN ERKEN GEBELİK VE ÖSTRUSLARIN SAPTANMASINDA ULTRASONOGRAFİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK KULLANILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42, sy. 01 (Ocak 1995). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000803.
EndNote İzgür H (01 Ocak 1995) SÜT PROGESTERON TEST KİTLERİNİN ERKEN GEBELİK VE ÖSTRUSLARIN SAPTANMASINDA ULTRASONOGRAFİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK KULLANILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42 01
IEEE H. İzgür, “SÜT PROGESTERON TEST KİTLERİNİN ERKEN GEBELİK VE ÖSTRUSLARIN SAPTANMASINDA ULTRASONOGRAFİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK KULLANILMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 42, sy. 01, 1995, doi: 10.1501/Vetfak_0000000803.
ISNAD İzgür, Hakkı. “SÜT PROGESTERON TEST KİTLERİNİN ERKEN GEBELİK VE ÖSTRUSLARIN SAPTANMASINDA ULTRASONOGRAFİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK KULLANILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42/01 (Ocak 1995). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000803.
JAMA İzgür H. SÜT PROGESTERON TEST KİTLERİNİN ERKEN GEBELİK VE ÖSTRUSLARIN SAPTANMASINDA ULTRASONOGRAFİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK KULLANILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1995;42. doi:10.1501/Vetfak_0000000803.
MLA İzgür, Hakkı. “SÜT PROGESTERON TEST KİTLERİNİN ERKEN GEBELİK VE ÖSTRUSLARIN SAPTANMASINDA ULTRASONOGRAFİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK KULLANILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 42, sy. 01, 1995, doi:10.1501/Vetfak_0000000803.
Vancouver İzgür H. SÜT PROGESTERON TEST KİTLERİNİN ERKEN GEBELİK VE ÖSTRUSLARIN SAPTANMASINDA ULTRASONOGRAFİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK KULLANILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1995;42(01).