Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1995, Cilt: 42 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1995
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000755

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

AKKARAMAN IRKI KOYUNLARDA MELATONİN ve PROGESTAGEN UYGULAMALARININ REPRODÜKTİF PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

Yıl 1995, Cilt: 42 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1995
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000755

Öz

Bu çalışmada Akkaraman ırkı koyunlarda anöstrustan çiftleşme mevsimine geçiş döneminde melatonin ve progestagen uygulamalarının reprodüktif
performans üzerine etkileri araştırıldı.
Bu çalışma A.Ü. Veteriner Fakültesi Çiftliğine ait, yaşları 2-5 arasında
değişen koyun üzerinde yapıldı. Koyunlar, Grup i. (n:20), Grup ll. (n:20) ve
kontrol (n:10) grubu olarak ayrıldı. Doğal aşımlar için 5 sağlıklı Akkaraman
ırkı koç kullanıldı. Grup I.' e 30 Haziran 1993 yılında 18 mg me/atonin içeren
implant (Regülin, Hoechst) kulak derisi altına uygulandı. Grup ll.'ye 24 Ağustos 1993'te 60 mg medroxyprogesteron acetate içeren vaginal sponj (Veramu, Upjohn) takıldı ve 12 gün vaginada tutularak, 6 Eylül 1993'te çıkarıldı.
Iwntrol grubuna ise herhangi bir uygulama yapılmadı. 6 Eylül 1993'te gruplara
arama Iwçu katılarak östruslar saptandı, 1., 2., 3. tohumlamada gebe kalanlar
belirlendi ve doğumlar izlenerek ikizlik durumu kayıt edildi. Grup I, Grup il ve
Iwntrol.grubundaki tüm Iwyunlardan implant uygulama öncesinden başlayarak,
lJaftada 2 kez, tohumlama zamanı ve beklenen östrus günlerinde kan alındı.
İstatistik hesaplamalar variyans analizi ve t-test yöntemi ile yapıldı.
Serum progesteron düzeyi Grup i' de 7., Grup Il' de 9., ve Iwntrol grubunda
10. haftada 1ng/ml' nin üzerine çıktı. Siklik aktivite Grup i' de Grup Il'ye oranla
iki; Iwntrol grubuna oranla üç hafta erken başladı. Grup I.' de östruslar, Iwç
katımını izleyen 1-23., Grup Il' de 2-5., Iwnırol grubunda 5-2. günler arasında
gözlendi. Grup I., Grup il ve kontrol grubunda koç katımı-gebelik aralığı,
sırasıyla, ortalama 21, 39, 34 gün, ilk çijtleşmelerde gebelik oranı %90, %45,
%80, ikizlik oranı %30, %10, %10, koyun başına düşen kuzu sayısı 1.3, 1.1,1.1,
gebelik için gerekli aşım sayısı 1.1, 1.75, 1.2, toplam aşım sayısı 22, 35,12 ve
Iwç katımı ilk östrus gösterme zamanı ortalama 10.0:t6.7, 3.5:1:1.3, 13.8:1:7.9olarak saptandı.
Sonuç arak, Akkaraman ırkı koyunlarda melmonin implantlarının ovaryum
aktivitesini erken başlattığı gebe kalma ve ikizlik gibi reprodüktij performans
parametrelerinde artışlara neden olduğu kanısına varıldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayhan Baştan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1995
Yayımlandığı Sayı Yıl 1995Cilt: 42 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Baştan, A. (1995). AKKARAMAN IRKI KOYUNLARDA MELATONİN ve PROGESTAGEN UYGULAMALARININ REPRODÜKTİF PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 42(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000755
AMA Baştan A. AKKARAMAN IRKI KOYUNLARDA MELATONİN ve PROGESTAGEN UYGULAMALARININ REPRODÜKTİF PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1995;42(03). doi:10.1501/Vetfak_0000000755
Chicago Baştan, Ayhan. “AKKARAMAN IRKI KOYUNLARDA MELATONİN Ve PROGESTAGEN UYGULAMALARININ REPRODÜKTİF PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42, sy. 03 (Ocak 1995). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000755.
EndNote Baştan A (01 Ocak 1995) AKKARAMAN IRKI KOYUNLARDA MELATONİN ve PROGESTAGEN UYGULAMALARININ REPRODÜKTİF PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42 03
IEEE A. Baştan, “AKKARAMAN IRKI KOYUNLARDA MELATONİN ve PROGESTAGEN UYGULAMALARININ REPRODÜKTİF PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 42, sy. 03, 1995, doi: 10.1501/Vetfak_0000000755.
ISNAD Baştan, Ayhan. “AKKARAMAN IRKI KOYUNLARDA MELATONİN Ve PROGESTAGEN UYGULAMALARININ REPRODÜKTİF PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42/03 (Ocak 1995). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000755.
JAMA Baştan A. AKKARAMAN IRKI KOYUNLARDA MELATONİN ve PROGESTAGEN UYGULAMALARININ REPRODÜKTİF PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1995;42. doi:10.1501/Vetfak_0000000755.
MLA Baştan, Ayhan. “AKKARAMAN IRKI KOYUNLARDA MELATONİN Ve PROGESTAGEN UYGULAMALARININ REPRODÜKTİF PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 42, sy. 03, 1995, doi:10.1501/Vetfak_0000000755.
Vancouver Baştan A. AKKARAMAN IRKI KOYUNLARDA MELATONİN ve PROGESTAGEN UYGULAMALARININ REPRODÜKTİF PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1995;42(03).