Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1996, Cilt: 43 Sayı: 01, - , 01.01.1996
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000728

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TAVUKLARDAN HAREKETLİ AEROMONASLARIN İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONLARI İLE FAJ DUYARLILIKLARI TOKSİJENİTE VE PATOJENİTE TESTLERİ

Yıl 1996, Cilt: 43 Sayı: 01, - , 01.01.1996
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000728

Öz

Bu çalışmada, Ankara ili ve civarındaki mezbahar ile A.Ü. Veteriner
Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 'na muayene için getirilen 205 tavuğun iç
organları (barsak, karaciğer, dalak, safra kesesi) ve 178 ıavuğun da sadece
barsakları hareketli aeromonas türleri yöniinden incelendi.
iç organları alınan 205 tavuktan 70 (%34.14) hareketli Aeromonas sp.
izole edildi. Bunların da 53'ü A. hydrophila, /4'ü A. sobria ve 3'ii de A. caviae olarak identifiye edildi. Barsaklardan 58, karaciğer ve dalak süspansiyonundan
9 ve safradan da 3 Aeromonas sp. ayrıldı. Sadece barsakları alınan 178 tavukta
da 45 (%25.28) hareketli Aeromonas sp. saptandı. Bunların da 34'ü (%19.10)
A. hydrophila, 8'i (%45) A. sobria ve 3'ü de (%12.68) A. caviae olarak izole ve
identifiye edildi.
izole edilen hareketli aeromonas suşlarının biyokimyasal testler ile identifikasyonları yapıldı. Ayrıca lam aglutinasyon, koaglutinasyon,jaj duyarlılık testleri ile embriyolarda toksijenite ve civcivierde patojenite testleri de denemeye
dahil edildi.
Lam aglutinasyon ve koaglutinasyon testlerine tabi tutulan 115 suşun 35'i
(17+ 18), hem lam aglutinasyon hem de koaglutinasyon testlerinde pozitif sonuç
verdiler.
iç organlardan izole edilen suşların II'i Aeh / fajı ile ve bunlardan 5'i de
Aeh2 fajı ile pozitif reaksiyon verdi. Sadece barsaklardan izole edilen suşların
da 9'u Aeh 1fa}ı ve bunlardan 5'i Aeh2 fajı ile pozitif bulundu.
Denemede, A. hydrophila olarak saptanan izolatlardan biri(7B) ile 9 günlük embriyolarda yapılan toksijenite testinde, embriyolarda 24 saat içinde şiddetli hemorajilerle birlikte ölümler görüldü. Aynı izolat 2 günlük civcivlere
1xlO9
, 5x/()8 ve 2.5x108 mikroorganiz/O.5 ml miktarında deri altı verildiğinde
mikroorganizma sayısına göre sıra ile 5, 2 ve 1 civcide (%10-50) 30 saat içinde
ölümler görüldü

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Belgin Erdem

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1996
Yayımlandığı Sayı Yıl 1996Cilt: 43 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Erdem, B. (1996). TAVUKLARDAN HAREKETLİ AEROMONASLARIN İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONLARI İLE FAJ DUYARLILIKLARI TOKSİJENİTE VE PATOJENİTE TESTLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 43(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000728
AMA Erdem B. TAVUKLARDAN HAREKETLİ AEROMONASLARIN İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONLARI İLE FAJ DUYARLILIKLARI TOKSİJENİTE VE PATOJENİTE TESTLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1996;43(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000728
Chicago Erdem, Belgin. “TAVUKLARDAN HAREKETLİ AEROMONASLARIN İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONLARI İLE FAJ DUYARLILIKLARI TOKSİJENİTE VE PATOJENİTE TESTLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43, sy. 01 (Ocak 1996). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000728.
EndNote Erdem B (01 Ocak 1996) TAVUKLARDAN HAREKETLİ AEROMONASLARIN İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONLARI İLE FAJ DUYARLILIKLARI TOKSİJENİTE VE PATOJENİTE TESTLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43 01
IEEE B. Erdem, “TAVUKLARDAN HAREKETLİ AEROMONASLARIN İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONLARI İLE FAJ DUYARLILIKLARI TOKSİJENİTE VE PATOJENİTE TESTLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 43, sy. 01, 1996, doi: 10.1501/Vetfak_0000000728.
ISNAD Erdem, Belgin. “TAVUKLARDAN HAREKETLİ AEROMONASLARIN İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONLARI İLE FAJ DUYARLILIKLARI TOKSİJENİTE VE PATOJENİTE TESTLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43/01 (Ocak 1996). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000728.
JAMA Erdem B. TAVUKLARDAN HAREKETLİ AEROMONASLARIN İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONLARI İLE FAJ DUYARLILIKLARI TOKSİJENİTE VE PATOJENİTE TESTLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1996;43. doi:10.1501/Vetfak_0000000728.
MLA Erdem, Belgin. “TAVUKLARDAN HAREKETLİ AEROMONASLARIN İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONLARI İLE FAJ DUYARLILIKLARI TOKSİJENİTE VE PATOJENİTE TESTLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 43, sy. 01, 1996, doi:10.1501/Vetfak_0000000728.
Vancouver Erdem B. TAVUKLARDAN HAREKETLİ AEROMONASLARIN İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONLARI İLE FAJ DUYARLILIKLARI TOKSİJENİTE VE PATOJENİTE TESTLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1996;43(01).