Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1996, Cilt: 43 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1996
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000668

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İNEKLERDE FÖTUSUN İNTRA-UTERİN GELİŞMESİNİN ULTRASONOGRAFİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ

Yıl 1996, Cilt: 43 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1996
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000668

Öz

Bu çalişmanın amacı; ultrasonograji yöntemi ile uterustaki yavrunun varlığının en erken dönemde saptanması, yavru zarlarının gelişmesi ve
gebelik süresine bağlı olarak yavrudaki gelişme özelliklerini saptamaktı. Bu
amaçla 233 Karacabey Esmeri (Boz ırk x İsviçre Esmeri) inekten yararlamlmıştır.
Yavru kesesi ilk olarak 47 ineğin %74,46'sında gebeliğin 10-20. günleri
arasında görülmüştür; ancak, bu kese görüldüğü zaman diliminden 90. güne
kadar yavaş yavaş kamu uterinin kurvaturasından kontralateral komuya geçerek büyümeye devam etmiştir. ıs. günde 47 ineğin %19,14'ünde embriyo ilk
defa 6,3 :tl, Omm iken belirlenmiştir.
Sun'i tohumlamadan 21-40 gün sonra yavru kesesinin ortalama uzunluğu
22,4:t8, Imm'ye ulaşnııştır. Bu zaman diliminde embriyonun uzunluğu 10 mm
olmuş ve ossifikasyon bölgelerinin tammlanması ilk olarak bu dönemde yapılmıştır. Başlangıçta k1.w, düz bir çizgi gibi görünen embriyo 24. günde "c"
şeklini ve 30. günde de "L" şeklini almıştlr. 28-30. günler arasında
plasentomlar görülmüş ve ortalama uzunlukları i O,i :t3,2 mm 'ye ulaşmıştır.
Embriyonik kalp atışları, göz ve ayaklar ilk defa 20 inekten sırasıyla 4,
12 ve 6'sında görülmüşlerdir. Boyun-kuyruk sokunıu, embriyo kesesi ve embriyo
ortalama uzunlukları 41-50. günler arasında slrc1SlylaI9,7:tJ,4 mm, 32,8:t4,9
mm ve 21,4:1:6,1 mm olmuştur.
Kırkbeşinci günde ölçülebilen yavru başınm ortalama çapı 10,7:tO,9 mm
saptanmıştır.
El/ibir -70. günler arasında, 36 hayvanın %29,7'sinde yavrunun göbek
kordonu ve %22,22'inde kostalar tanınabildi. Yavru kesesinin çapı, boyunkuyruk uzunluğu ve yavru gelişmesi sırasıyla 45,3:tIO,4 mm, 38,8:t12,3 mm ve
43,0:t13,4 iken yine bu süre içinde göz odağı, plasentomlar ve yavrunun başı da
sırasıyla 4, 7fl,J mm, 16,4:t4,Omm ve IJ,2fl, 7 mm olarak saptanmıştır

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

S. Çetin Kılıçoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1996
Yayımlandığı Sayı Yıl 1996Cilt: 43 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Kılıçoğlu, S. Ç. (1996). İNEKLERDE FÖTUSUN İNTRA-UTERİN GELİŞMESİNİN ULTRASONOGRAFİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 43(04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000668
AMA Kılıçoğlu SÇ. İNEKLERDE FÖTUSUN İNTRA-UTERİN GELİŞMESİNİN ULTRASONOGRAFİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1996;43(04). doi:10.1501/Vetfak_0000000668
Chicago Kılıçoğlu, S. Çetin. “İNEKLERDE FÖTUSUN İNTRA-UTERİN GELİŞMESİNİN ULTRASONOGRAFİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43, sy. 04 (Ocak 1996). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000668.
EndNote Kılıçoğlu SÇ (01 Ocak 1996) İNEKLERDE FÖTUSUN İNTRA-UTERİN GELİŞMESİNİN ULTRASONOGRAFİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43 04
IEEE S. Ç. Kılıçoğlu, “İNEKLERDE FÖTUSUN İNTRA-UTERİN GELİŞMESİNİN ULTRASONOGRAFİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 43, sy. 04, 1996, doi: 10.1501/Vetfak_0000000668.
ISNAD Kılıçoğlu, S. Çetin. “İNEKLERDE FÖTUSUN İNTRA-UTERİN GELİŞMESİNİN ULTRASONOGRAFİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43/04 (Ocak 1996). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000668.
JAMA Kılıçoğlu SÇ. İNEKLERDE FÖTUSUN İNTRA-UTERİN GELİŞMESİNİN ULTRASONOGRAFİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1996;43. doi:10.1501/Vetfak_0000000668.
MLA Kılıçoğlu, S. Çetin. “İNEKLERDE FÖTUSUN İNTRA-UTERİN GELİŞMESİNİN ULTRASONOGRAFİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 43, sy. 04, 1996, doi:10.1501/Vetfak_0000000668.
Vancouver Kılıçoğlu SÇ. İNEKLERDE FÖTUSUN İNTRA-UTERİN GELİŞMESİNİN ULTRASONOGRAFİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1996;43(04).