Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000647

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BAZI TARIMSALARTIKLARIN BEYAZ ÇÜRÜKÇÜL MANTARLARLA DELİGNİFİYE EDİLEREK YEM DEĞERLERİNİN ARTIRILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000647

Öz

Bu araştırmada, mikrobiyel degradasyona hırakzlan, 7ayrz tarımsal
art/ğın hayvan yemi olarak değerinin artırılmasına çalışılmıştır. Bu amaçla test
organizması olarak. Basidiomycetes sınıfına ait Pleurotus sajor caju ve
Phanerochaete cyrso.\porium MfA46 kullanılmıştır.
fermantasyonun 60. günü itiharıyla, hütün tarımsal artıkların kuru madde, ham selüloz, nötral deterjan fiher ve lignin içeriklerinde azalmalar, ham
protein ve sindirilebilirlik değerlerinde artışlar meydana geldiği saptanmıştır.
Bu değişimler kullanılan test organizması ve tarımsal artık türüne göre farklilık
göstermektedir.
Uygu.lama şekilleri, kullanılan test kültürleri ve inkubasyon sürelerine gijre değişen durumlar göstermek üzere tarımsal artıkların. KM kaybında (%
53). HS içeriğinde (% 37.92), NDF içeriğinde (% 28. 20) 'ye varan azalmalar,
lignin degrada.lyonunda (% 58), KM sindirilebilirlik değerinde (% 66.52) ve
HP değerinde (% 123.50) 'ye varan artışlar, saptanan en önemli bulgulardır.
Sonuç olarak tarımsal artıklarm beyaz çürükçül mantarlar ile
inkubasyunları sonucunda yem değerlerinde önemli artışlar sağlanabilmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İsmail Bayram

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997Cilt: 44 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Bayram, İ. (1997). BAZI TARIMSALARTIKLARIN BEYAZ ÇÜRÜKÇÜL MANTARLARLA DELİGNİFİYE EDİLEREK YEM DEĞERLERİNİN ARTIRILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 44(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000647
AMA Bayram İ. BAZI TARIMSALARTIKLARIN BEYAZ ÇÜRÜKÇÜL MANTARLARLA DELİGNİFİYE EDİLEREK YEM DEĞERLERİNİN ARTIRILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1997;44(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000647
Chicago Bayram, İsmail. “BAZI TARIMSALARTIKLARIN BEYAZ ÇÜRÜKÇÜL MANTARLARLA DELİGNİFİYE EDİLEREK YEM DEĞERLERİNİN ARTIRILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44, sy. 01 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000647.
EndNote Bayram İ (01 Ocak 1997) BAZI TARIMSALARTIKLARIN BEYAZ ÇÜRÜKÇÜL MANTARLARLA DELİGNİFİYE EDİLEREK YEM DEĞERLERİNİN ARTIRILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44 01
IEEE İ. Bayram, “BAZI TARIMSALARTIKLARIN BEYAZ ÇÜRÜKÇÜL MANTARLARLA DELİGNİFİYE EDİLEREK YEM DEĞERLERİNİN ARTIRILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 44, sy. 01, 1997, doi: 10.1501/Vetfak_0000000647.
ISNAD Bayram, İsmail. “BAZI TARIMSALARTIKLARIN BEYAZ ÇÜRÜKÇÜL MANTARLARLA DELİGNİFİYE EDİLEREK YEM DEĞERLERİNİN ARTIRILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44/01 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000647.
JAMA Bayram İ. BAZI TARIMSALARTIKLARIN BEYAZ ÇÜRÜKÇÜL MANTARLARLA DELİGNİFİYE EDİLEREK YEM DEĞERLERİNİN ARTIRILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44. doi:10.1501/Vetfak_0000000647.
MLA Bayram, İsmail. “BAZI TARIMSALARTIKLARIN BEYAZ ÇÜRÜKÇÜL MANTARLARLA DELİGNİFİYE EDİLEREK YEM DEĞERLERİNİN ARTIRILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 44, sy. 01, 1997, doi:10.1501/Vetfak_0000000647.
Vancouver Bayram İ. BAZI TARIMSALARTIKLARIN BEYAZ ÇÜRÜKÇÜL MANTARLARLA DELİGNİFİYE EDİLEREK YEM DEĞERLERİNİN ARTIRILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44(01).