Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000650

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BURSA YÖRESİNDE KISRAKLARDA KLİNİK, BAKTERİYOLOJİK VE SİTOLOJİK MUAYENELER iLE GENiTAL ENFEKSiYONLARIN BELİRLENMESİ

Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000650

Öz

Çalışmada toplam 55 adet kısrak klinik olarak muayene edildi.
Bunlardan 24'iinde klinik muayeneye ilave olarak bakteriyolojik ve sitolojik
incelemeler de yapıldı. Klinik muayene genel muayeneyi takiben yapılan rektal
ve vaginal muayenelerden oluşmaktadır.
Bakteriyolojik inceleme için Knudsen kateteri ile uterustan alınan
swaplar serum fizyolojik içinde laboratuvara ulaştırıldı ve bakteriyolojik besi
yerlerine ekildi. Sitolojik muayene için Knudsen kateteri ile hazırlanan sürme
preparatlar Papanicolaou metoduyla boyanarak değerlendirildi.
Bu çalışmada, muayenesi yapılan kısraklarda yaygın bir şekilde genital
enfeksiyona rastlandı. 24 kısrağın l4'iinden (%58,3) 20 adet etken izole edildi.
Bunların 8'i (%40) E. coli, 3'ü (%15) Bacillus spp .. 3'ü (%15) Streptococcus
spp., biri (%5) Staphylococcus aureus, biri (%5) Neisseria sp., biri (%5)
Klebsiella pneunıoniae, biri (%5) Corynebacterium :ıp., biri (%5) Proteus
vulgaris ve biri (%5) Candida albicans olarak idemifiye edildi. Sitolojik
muayene, klinik ve bakteriyolojik muayeneyi anlamlı bir şekilde
tamamlamaktadır. Genital kanala ait hücreler yanında yangı hücrelerinin
görülmesi, bakteriyolajik muayeneden daha kısa sürede bir enfeksiyonun
varlığı hakkında ön bilgi vermektedir.
Her üç muayenenin birlikte yapılması, genital enfeksiyonların tanısı
bakımından önemli görülmektedir. Kısraklarda genital enfeksiyonların tespit
edilen yaygınlığı bu türde döl verimini artırmak için ülkemizde de düzenli
fertilite kontrollerinin yapılmasının gerektiğini ortaya koymaktadır

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kamil Seyrek İntaş

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997Cilt: 44 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA İntaş, K. S. (1997). BURSA YÖRESİNDE KISRAKLARDA KLİNİK, BAKTERİYOLOJİK VE SİTOLOJİK MUAYENELER iLE GENiTAL ENFEKSiYONLARIN BELİRLENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 44(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000650
AMA İntaş KS. BURSA YÖRESİNDE KISRAKLARDA KLİNİK, BAKTERİYOLOJİK VE SİTOLOJİK MUAYENELER iLE GENiTAL ENFEKSiYONLARIN BELİRLENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1997;44(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000650
Chicago İntaş, Kamil Seyrek. “BURSA YÖRESİNDE KISRAKLARDA KLİNİK, BAKTERİYOLOJİK VE SİTOLOJİK MUAYENELER ILE GENiTAL ENFEKSiYONLARIN BELİRLENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44, sy. 01 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000650.
EndNote İntaş KS (01 Ocak 1997) BURSA YÖRESİNDE KISRAKLARDA KLİNİK, BAKTERİYOLOJİK VE SİTOLOJİK MUAYENELER iLE GENiTAL ENFEKSiYONLARIN BELİRLENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44 01
IEEE K. S. İntaş, “BURSA YÖRESİNDE KISRAKLARDA KLİNİK, BAKTERİYOLOJİK VE SİTOLOJİK MUAYENELER iLE GENiTAL ENFEKSiYONLARIN BELİRLENMESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 44, sy. 01, 1997, doi: 10.1501/Vetfak_0000000650.
ISNAD İntaş, Kamil Seyrek. “BURSA YÖRESİNDE KISRAKLARDA KLİNİK, BAKTERİYOLOJİK VE SİTOLOJİK MUAYENELER ILE GENiTAL ENFEKSiYONLARIN BELİRLENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44/01 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000650.
JAMA İntaş KS. BURSA YÖRESİNDE KISRAKLARDA KLİNİK, BAKTERİYOLOJİK VE SİTOLOJİK MUAYENELER iLE GENiTAL ENFEKSiYONLARIN BELİRLENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44. doi:10.1501/Vetfak_0000000650.
MLA İntaş, Kamil Seyrek. “BURSA YÖRESİNDE KISRAKLARDA KLİNİK, BAKTERİYOLOJİK VE SİTOLOJİK MUAYENELER ILE GENiTAL ENFEKSiYONLARIN BELİRLENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 44, sy. 01, 1997, doi:10.1501/Vetfak_0000000650.
Vancouver İntaş KS. BURSA YÖRESİNDE KISRAKLARDA KLİNİK, BAKTERİYOLOJİK VE SİTOLOJİK MUAYENELER iLE GENiTAL ENFEKSiYONLARIN BELİRLENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44(01).