Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000658

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SIĞIRLARDA VİRAL NEDENLİ SOLUNUM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARININ SEROEPİDEMİYOLOJİSİ

Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000658

Öz

Bu çalışmada 10 kamu işletmesine ait sı,ğırlardan toplanan 480
kan serumu !BR, PI-3, BRSV, RVD, Enıerovirus 1-2 ve BAV 1-2-3 viruslanna
spesijik anıikorlar yöniinden kontrol edildi. Seropozit~flik oranları IBR için %
59.7, PJ-3 için % 52.7, BRSV için % 44.6, RVD için % 62,0 olarak helirlendi.
Enterovirus 1-2 için seropozitijlik oranları sırasıyla %53.5 ve %50.5. BA V/-2-3
için ise sırasıy/a %24.6, %35.2 ve %/4.2 olarak saptandı.
Örneklenen sığırlarm yalnızca % 6.25 inde herhangi bir e!?feksiyona ilgili antikor varlığı saptanmadı. % 9.38' inde bir enfeksiyona ilgili antikor varlığı saptamrken, %11.46 'smda 2farklı enfeksiyona spes!fik antikor varlığı ve %
72JJ / 'inde 3-8 enfeksiyona karşı antikor varlığı helirlendi. ~n yüksek dağilım
ise % 18.96 oranla ayrı ayn 4 ve 5 etkene .ıpesijik antikor varlığı ile saptandı

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Feray Alkan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997Cilt: 44 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Alkan, F. (1997). SIĞIRLARDA VİRAL NEDENLİ SOLUNUM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARININ SEROEPİDEMİYOLOJİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 44(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000658
AMA Alkan F. SIĞIRLARDA VİRAL NEDENLİ SOLUNUM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARININ SEROEPİDEMİYOLOJİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1997;44(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000658
Chicago Alkan, Feray. “SIĞIRLARDA VİRAL NEDENLİ SOLUNUM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARININ SEROEPİDEMİYOLOJİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44, sy. 01 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000658.
EndNote Alkan F (01 Ocak 1997) SIĞIRLARDA VİRAL NEDENLİ SOLUNUM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARININ SEROEPİDEMİYOLOJİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44 01
IEEE F. Alkan, “SIĞIRLARDA VİRAL NEDENLİ SOLUNUM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARININ SEROEPİDEMİYOLOJİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 44, sy. 01, 1997, doi: 10.1501/Vetfak_0000000658.
ISNAD Alkan, Feray. “SIĞIRLARDA VİRAL NEDENLİ SOLUNUM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARININ SEROEPİDEMİYOLOJİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44/01 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000658.
JAMA Alkan F. SIĞIRLARDA VİRAL NEDENLİ SOLUNUM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARININ SEROEPİDEMİYOLOJİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44. doi:10.1501/Vetfak_0000000658.
MLA Alkan, Feray. “SIĞIRLARDA VİRAL NEDENLİ SOLUNUM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARININ SEROEPİDEMİYOLOJİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 44, sy. 01, 1997, doi:10.1501/Vetfak_0000000658.
Vancouver Alkan F. SIĞIRLARDA VİRAL NEDENLİ SOLUNUM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARININ SEROEPİDEMİYOLOJİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44(01).

Cited By