Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000628

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ÇEŞİTLİ FERTİLİTE PROBLEMLİ HOLŞTAYN IRKI İNEKLERDE KAN BETA-KAROTİN, RETİNOL, GLİKOZ VE KOLESTEROL DÜZEYLERİ

Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000628

Öz

Bu çalışmanın amacı, postpartum dönemde fertilite problemli ineklerin kan beta-karotin,
retinol, glikoz ve kolesterol düzeylerini araştırmaktır.
Araştırma, yaşları 3-8 arasında değişen, çeşitli fertilite problemi olan 40 ve sağlıklı iO
(Kontrol) olmak üzere toplam 50 baş Holştayn ırkı inek üzerinde Eylül-Mart aylarında gerçekleştirildi. Çalışma grubu postpartum 40-90. günler arasında bulunan, rektal ve vaginal muayene sonucu
metritisli (n= iS), suböstrüs (n= iS) ve düzensiz siklus (n= iO) gösterdiği saptanan inekıCı'den oluştu.
Kontrol grubunu ise postpartum dönemde bulunan ve düzenli siklus gösteren sağlıklı inekler oluşturdu.
Kolesterol ve glikoz değerleri Refletron (Sohringer Mannheim) ile aynı firmanın kitleri kullanılarak, retinol ve beta-karotin düzeyleri ise bildirdikleri UV -Spektro-fotometrik yönteme göre belirlendi.
istatistiksel hesaplamalarda t-test'i kullanıldı.
Çalışma grubunda bulunan metritisli, suböstrus ve düzensiz siklus gösteren ineklerde kolesterol, glikoz, beta-karotin ve retinol Oltalama düzeyleri sırasıyla % i90.96:t24.37 mg, %66.2 i:t6.26 mg,
o/cl03.07:t27.76 /lg, %36.3S:t12.72 /lg; %170.14:t14.23 mg, %36.1 1:t4.13 mg, %S3.07:t17.26 /lg,
%46.3S:t12.72/lg; %180.16:t14.73 mg, %41.2I:tS.16 mg, %63.17:t17.66/lg, %48.3S:tIO.22 /lg olarak bulundu.
Kontrol grubunda ise kolesteroL, glikoz, beta-karotin ve retinal ortalama değerleri ise sırasıyla
%239.55:t28.76 mg, %67.0:t6.27 mg, %12S.45:t22.99/lg, %48.07:tS.97 /lg saptandı.
Düzensiz siklus ve suböstrüs gösteren ineklerin, sağlıklı ve metritisli olanlara oranla betakarotin ile glikoz düzeyleri düşük bulundu (PO.OO I). Grup i'del;i ineklerin kolesterol düzeyleri arasında önemli bir farklılık olmamasıııa rağmen, değerler sağlıklı ineklerden daha düşüktü.
Sonuç olarak, çeşitli infertilite olgularında beta-karotin, glikoz. kolesterol ve retinolün rol oynayabilccekleri kanısına varıldı

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Rıfat Salmanoglu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997Cilt: 44 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Salmanoglu, R. (1997). ÇEŞİTLİ FERTİLİTE PROBLEMLİ HOLŞTAYN IRKI İNEKLERDE KAN BETA-KAROTİN, RETİNOL, GLİKOZ VE KOLESTEROL DÜZEYLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 44(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000628
AMA Salmanoglu R. ÇEŞİTLİ FERTİLİTE PROBLEMLİ HOLŞTAYN IRKI İNEKLERDE KAN BETA-KAROTİN, RETİNOL, GLİKOZ VE KOLESTEROL DÜZEYLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1997;44(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000628
Chicago Salmanoglu, Rıfat. “ÇEŞİTLİ FERTİLİTE PROBLEMLİ HOLŞTAYN IRKI İNEKLERDE KAN BETA-KAROTİN, RETİNOL, GLİKOZ VE KOLESTEROL DÜZEYLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44, sy. 02.03 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000628.
EndNote Salmanoglu R (01 Ocak 1997) ÇEŞİTLİ FERTİLİTE PROBLEMLİ HOLŞTAYN IRKI İNEKLERDE KAN BETA-KAROTİN, RETİNOL, GLİKOZ VE KOLESTEROL DÜZEYLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44 02.03
IEEE R. Salmanoglu, “ÇEŞİTLİ FERTİLİTE PROBLEMLİ HOLŞTAYN IRKI İNEKLERDE KAN BETA-KAROTİN, RETİNOL, GLİKOZ VE KOLESTEROL DÜZEYLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 44, sy. 02.03, 1997, doi: 10.1501/Vetfak_0000000628.
ISNAD Salmanoglu, Rıfat. “ÇEŞİTLİ FERTİLİTE PROBLEMLİ HOLŞTAYN IRKI İNEKLERDE KAN BETA-KAROTİN, RETİNOL, GLİKOZ VE KOLESTEROL DÜZEYLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44/02.03 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000628.
JAMA Salmanoglu R. ÇEŞİTLİ FERTİLİTE PROBLEMLİ HOLŞTAYN IRKI İNEKLERDE KAN BETA-KAROTİN, RETİNOL, GLİKOZ VE KOLESTEROL DÜZEYLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44. doi:10.1501/Vetfak_0000000628.
MLA Salmanoglu, Rıfat. “ÇEŞİTLİ FERTİLİTE PROBLEMLİ HOLŞTAYN IRKI İNEKLERDE KAN BETA-KAROTİN, RETİNOL, GLİKOZ VE KOLESTEROL DÜZEYLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 44, sy. 02.03, 1997, doi:10.1501/Vetfak_0000000628.
Vancouver Salmanoglu R. ÇEŞİTLİ FERTİLİTE PROBLEMLİ HOLŞTAYN IRKI İNEKLERDE KAN BETA-KAROTİN, RETİNOL, GLİKOZ VE KOLESTEROL DÜZEYLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44(02.03).