Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000633

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

HİNDİ SPERMASININ DEĞİŞİK SULANDIRICILARDA 4° C' de SAKLANMASI

Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000633

Öz

Bu çalışma . hindi sperması11ln kısa süreli saklanması sırasında farklı sulandmczların
spermatozoa motilitesi ve sperma pH sı üzerine etki/erini araştırmak amacıyla yapzlmıştır.
Araştırma süresiııce . ejekülatlar hindi/erden haftada iki' kez masaj yöntemiyle altnl1llştır.
Hindilerden elde edilen örneklerin başlıca spermatolojik özellikleri değerlendirilmiş ve ortalama
ejekülat miktarı (ml), motifite (%), yoğuııluk (xl09
Iml), anormal spermatozoa oranı (%) ve spermalltn pH değerleri sırasıyla 0.24:11J.02, 75.22:1:1.90, 5. 36:tO.42, 8. 29:tO. 65, 7.87:tO.04 olarak kaydedilmiştir.
5-2, Ringer, Avian, FTS, ve yağsız süt ile sulandırdan spermalar 4°C 'de saklannıışlardır.
40C 'de tutulan sulandırılmış !;permaların 7 saat sonra ortalama spermatozoa motilitesi sırasıyla
29. 0::t5.26, 4/.0:1:/.80,7.0:1:2.7/, 32.5::t5.0l, 2.0H.ll o/muş, kontrol grubu olarak tutulan sulandırılma11llş!;permanın ise, motifitesi 6.0:1::6.O bulunmuştur.
5-2 , Ringer, Avian, FTS, yağsız süt ile sulandırdan ve 4°C 'de saklanan !;permaların 7 saat
sonra ortalama pH değerleri sırasıyla 7.45:tO.09, 6.37:tO.05, 7.2l:tO.2/, 6.46:tO.08, 6.43:tO.05 olmuş,
sulandırılmamış spermanın pH' sı ise, 7.47:tO.08 bulunmuştur.
Bu çalışma ile, hindi !;permasımn kısa süreli saklanmasında Ringer sulandırıcıslnll1 diğerlerine göre üstün olduğu sonuc'una varılmıştır

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ergun Akçay

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997Cilt: 44 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Akçay, E. (1997). HİNDİ SPERMASININ DEĞİŞİK SULANDIRICILARDA 4° C’ de SAKLANMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 44(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000633
AMA Akçay E. HİNDİ SPERMASININ DEĞİŞİK SULANDIRICILARDA 4° C’ de SAKLANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1997;44(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000633
Chicago Akçay, Ergun. “HİNDİ SPERMASININ DEĞİŞİK SULANDIRICILARDA 4° C’ De SAKLANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44, sy. 02.03 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000633.
EndNote Akçay E (01 Ocak 1997) HİNDİ SPERMASININ DEĞİŞİK SULANDIRICILARDA 4° C’ de SAKLANMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44 02.03
IEEE E. Akçay, “HİNDİ SPERMASININ DEĞİŞİK SULANDIRICILARDA 4° C’ de SAKLANMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 44, sy. 02.03, 1997, doi: 10.1501/Vetfak_0000000633.
ISNAD Akçay, Ergun. “HİNDİ SPERMASININ DEĞİŞİK SULANDIRICILARDA 4° C’ De SAKLANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44/02.03 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000633.
JAMA Akçay E. HİNDİ SPERMASININ DEĞİŞİK SULANDIRICILARDA 4° C’ de SAKLANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44. doi:10.1501/Vetfak_0000000633.
MLA Akçay, Ergun. “HİNDİ SPERMASININ DEĞİŞİK SULANDIRICILARDA 4° C’ De SAKLANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 44, sy. 02.03, 1997, doi:10.1501/Vetfak_0000000633.
Vancouver Akçay E. HİNDİ SPERMASININ DEĞİŞİK SULANDIRICILARDA 4° C’ de SAKLANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44(02.03).