Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000611

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ÇUKUROVA YÖRESİNDE TROPİKAL THEİLERİOSİS'E KARŞI AŞILANAN SIĞIRLAR ÜZERİNDE SAHA ÇALIŞMALARI

Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000611

Öz

Bu araştırma, Ocak 1993 - Mart 1995 tarihleri arasmda Adana İli Çukurova Tarım
işletmesinde yetiştirilen Holstein ırkı sığırlar üzerinde yürütülmüştür. Başlangıçta seçilen 75 sığIr/n
serumu Tannulata'ya karşı antikor yönünden lFA testi ile serolojik, kan jrotileri de mikroskobik
olarak muayene edilmiş ve 15 sığırm T annulata ile enfekte olduğu, prevalans değerinin %20 olduğu
tespif edilmiş ve çalışmaya seronegatif olan 60 sığır ile devam edilmiştir. Bir yıl süre ile yoklamaları
yapılan kalan 60 negatif sığırdan, hastalık sezonu boyunca, l7'sinin (%28.3) Tannulata
enfeksiyonuna yakalandığı ve kümülatif seroinsidensin 0.283 olduğu tespit edilmiştir.
Epidemiyolojik çalışmayı takiben, seronegatifliği devam eden 58 sığıra Mart 1994 tarihinde
fropikal fheileriosis'e karşı aftenüe 107 Tannulata şizont aşısı uygulanmıştır. Tropikal theileriosis'e
karşı aşı yapllan 58 sığırdan 45'inin (%77.5), Tannulata piroplasm ve şizont antijenine karşı antikor
taşıdığı ve hunlardan 6 (%10.3) sığırm da piroplasm taşıyıcısı olduğu saptanmıştır. Theileria
annulata piroplasm antijenine karşı antikor titresi 1:20 ve 1:5120. şizont antijenine karşı ise 1:40 ve
1'2560 araSlılda değişmiştir. Ayrıca aynı zamanda zamanda 10 seronegatif buzağıya tropikal
theileriosis'e karşı aşı uygulanmıştır. Bütün buzağılar aşıdan sonra seropozitif bulunmuş, Theileria
annuluta piroplasm antijenine karşı antikor titresinin 1:20 ve 1:10240, şizont antijeniııı' karşı antikor
titresi 1.40 ve 1:640 arasmda olduğu görülmüştür.
Aşllama öncesi ve sonrası bir yıl süreyle takip edilen sığırlar ve buzat~ılar üzerinde
Hyalomma soyuna bağli kene türleri bulunamamıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Serpil Nalbantoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1998
Yayımlandığı Sayı Yıl 1998Cilt: 45 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Nalbantoğlu, S. (1998). ÇUKUROVA YÖRESİNDE TROPİKAL THEİLERİOSİS’E KARŞI AŞILANAN SIĞIRLAR ÜZERİNDE SAHA ÇALIŞMALARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 45(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000611
AMA Nalbantoğlu S. ÇUKUROVA YÖRESİNDE TROPİKAL THEİLERİOSİS’E KARŞI AŞILANAN SIĞIRLAR ÜZERİNDE SAHA ÇALIŞMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1998;45(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000611
Chicago Nalbantoğlu, Serpil. “ÇUKUROVA YÖRESİNDE TROPİKAL THEİLERİOSİS’E KARŞI AŞILANAN SIĞIRLAR ÜZERİNDE SAHA ÇALIŞMALARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45, sy. 01 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000611.
EndNote Nalbantoğlu S (01 Ocak 1998) ÇUKUROVA YÖRESİNDE TROPİKAL THEİLERİOSİS’E KARŞI AŞILANAN SIĞIRLAR ÜZERİNDE SAHA ÇALIŞMALARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45 01
IEEE S. Nalbantoğlu, “ÇUKUROVA YÖRESİNDE TROPİKAL THEİLERİOSİS’E KARŞI AŞILANAN SIĞIRLAR ÜZERİNDE SAHA ÇALIŞMALARI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 45, sy. 01, 1998, doi: 10.1501/Vetfak_0000000611.
ISNAD Nalbantoğlu, Serpil. “ÇUKUROVA YÖRESİNDE TROPİKAL THEİLERİOSİS’E KARŞI AŞILANAN SIĞIRLAR ÜZERİNDE SAHA ÇALIŞMALARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45/01 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000611.
JAMA Nalbantoğlu S. ÇUKUROVA YÖRESİNDE TROPİKAL THEİLERİOSİS’E KARŞI AŞILANAN SIĞIRLAR ÜZERİNDE SAHA ÇALIŞMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45. doi:10.1501/Vetfak_0000000611.
MLA Nalbantoğlu, Serpil. “ÇUKUROVA YÖRESİNDE TROPİKAL THEİLERİOSİS’E KARŞI AŞILANAN SIĞIRLAR ÜZERİNDE SAHA ÇALIŞMALARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 45, sy. 01, 1998, doi:10.1501/Vetfak_0000000611.
Vancouver Nalbantoğlu S. ÇUKUROVA YÖRESİNDE TROPİKAL THEİLERİOSİS’E KARŞI AŞILANAN SIĞIRLAR ÜZERİNDE SAHA ÇALIŞMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45(01).