Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000602

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

VAKUM PAKETLİ DİLİMLENMİŞ SALAMLARDA MİKROFLORANIN GELİŞİMİ VE RAF ÖMRÜNÜN SAPTANMASI

Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000602

Öz

Bu çalışma, deneyselolarakfarklı 3 grupta üretilen ve 4°C'de 60 gün süreyle muhafaza
edilen vakum paketli dilimlenmiş salamlarda, mikrofloranın gelişimi ile raf ömrünün saptanması
amacıyla yapıldı.
Mikrobiyolojik analizlerde, muhafaza süresinin başlangıcında her 3 grupta aerob mezofil
genel canlı sayısı düşük düzeyde bulunmasına karşın, muhafaza süresinin 14. gününden itibaren
artarak log 6.0-7. O koh/g düzeyine ulaşmıştır. Muhafaza süresinin ilerleyen dönemlerinde ise. aerob
mezojil genel canlı sayısı her 3 grupta log 7.0-8. O koblg düzeyinde bıılunl?'iuştur. Laktobasillerin seyri
de her 3 grupta, aerob mezojil genel canlı sayısının seyrine benzerlik göstererek, predominant
mikroflorayı oluşturmasına karşın, aside dirençli laktobasil/er 1. ve 2. grupta muhq{aza süresinin 21.
gününden itibaren artarak, muhafaza süresinin sonuna kadar log 5.0-6.78 koblg düzeyinde
bulunmuştur Stajilokok ve mikrokoklar ise 2. ve 3. grupta muhafaza süresince saptama sınırının «log ~.3
kob/g) altında bulunmasına karşın, 1. grupta muhafaza süresinin farklı dönemlerinde log 2.6-).0
kob/g düzeyinde bulunmuştur. Enterobakteriler, koli/ormlar, pseudomonaslar ile maya ve küjler ise
genelde muhafaza süresince saptama sınırının «log 2.3 kob/g) altında bulunmuştur.
Organoleptik muayenelerde, numunelerde ilk lezzet ve aroma değişikliği muhafaza süresinin
35. gününden itibaren saptanmış olup, muhafaza süresinin 49., 56. ve 60. günlerinde 3 gruptaki
numunelerin de. organoleptik kalite nitelikleri yönünden hatalı olduğu sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, vakum paketli dilimlenmiş salamlarda mikroorganizma sayısınm özellikle
muhafaza süresinin 14. gününden itibaren artış gösterdiği ve mikrojlora ile pH değerlerinin bozulma
bulgusu olarak, tek başına yeterli olmadığı saptanmıştır. Buna bağlı olarak, raf ömürlerine ilişkin
kesin bir süre bildirilememektedir. Bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak, belirli teknolojik ve hijyenik
koşullarda üretilen, soğuk zincir kırılmadan 4°C 'de muhafaza edilen vakum paketli dilimlenmiş
salamlarda, raf ömrünün 35 gün olarak kabul edilebileceği kanısına varılmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Haydar Özdemir

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1998
Yayımlandığı Sayı Yıl 1998Cilt: 45 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Özdemir, H. (1998). VAKUM PAKETLİ DİLİMLENMİŞ SALAMLARDA MİKROFLORANIN GELİŞİMİ VE RAF ÖMRÜNÜN SAPTANMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 45(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000602
AMA Özdemir H. VAKUM PAKETLİ DİLİMLENMİŞ SALAMLARDA MİKROFLORANIN GELİŞİMİ VE RAF ÖMRÜNÜN SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1998;45(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000602
Chicago Özdemir, Haydar. “VAKUM PAKETLİ DİLİMLENMİŞ SALAMLARDA MİKROFLORANIN GELİŞİMİ VE RAF ÖMRÜNÜN SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45, sy. 02.03 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000602.
EndNote Özdemir H (01 Ocak 1998) VAKUM PAKETLİ DİLİMLENMİŞ SALAMLARDA MİKROFLORANIN GELİŞİMİ VE RAF ÖMRÜNÜN SAPTANMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45 02.03
IEEE H. Özdemir, “VAKUM PAKETLİ DİLİMLENMİŞ SALAMLARDA MİKROFLORANIN GELİŞİMİ VE RAF ÖMRÜNÜN SAPTANMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 45, sy. 02.03, 1998, doi: 10.1501/Vetfak_0000000602.
ISNAD Özdemir, Haydar. “VAKUM PAKETLİ DİLİMLENMİŞ SALAMLARDA MİKROFLORANIN GELİŞİMİ VE RAF ÖMRÜNÜN SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45/02.03 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000602.
JAMA Özdemir H. VAKUM PAKETLİ DİLİMLENMİŞ SALAMLARDA MİKROFLORANIN GELİŞİMİ VE RAF ÖMRÜNÜN SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45. doi:10.1501/Vetfak_0000000602.
MLA Özdemir, Haydar. “VAKUM PAKETLİ DİLİMLENMİŞ SALAMLARDA MİKROFLORANIN GELİŞİMİ VE RAF ÖMRÜNÜN SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 45, sy. 02.03, 1998, doi:10.1501/Vetfak_0000000602.
Vancouver Özdemir H. VAKUM PAKETLİ DİLİMLENMİŞ SALAMLARDA MİKROFLORANIN GELİŞİMİ VE RAF ÖMRÜNÜN SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45(02.03).