Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000589

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

DAMIZLIĞA AYRILAN SPOR ATLARINDA ENDOMETRİUMUN ULTRASONOGRAFİK, HİSTOPATOLOJİK, MİKROBİYOLOJİK İNCELENMESİ VE REPRODÜKTİF PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000589

Öz

Sunulan çalrşmada değişik nedenlere bağ/t olarak (yaşlanma, yaralanma, ortopedik
problemler, vb.) yartşlardan damız/tğa ayrtlan spor atlarımn 3 aşım sezonu süresince reprodükt!!
perjôrmanslart11ln araştırılması amaçlanmıştır.
ÇalIşmada yaşlart 5 ila 19 yaş arasında değişen daha önce hiç doğum yapmamış 12 kısrak
materyalolarak kullamldı. Çalışma süresince uterus mikrobiyolojik. histopatolojik ve ultrasonografik
muayene yöntemleri ile değerlendirilirken; ovulasyon ve gebelikler ultrasonogra.fik görüııtüleme
yö/ltemi ile takip edildi. Endometrial biyopsi örnekleri histopatolojik olarak Kenney ve DoiR 'e ( 14)
g6re derecelendirildi. Bu muayeneler sonrast, uterus ve ovaryumda patolojik bulgular sap/anaıı
ki.~raklara güncel/edavi girişimleri uygulandt.
Çalişmaya alman 12 kısraktan 8'i gebeliklerini doğuma kadar sürdüremezken, 4'ünden en az
hirer canII yavru almdı. Yavru almamayan ktsraklarda ortalama yaş 14.1, yavru alman ktsraklarda
ise 9.2 olarak belirlendi. Bu ktsraklarm uteruslarınm histopatolojik muayenelerinde kategori ilA 'dan
Ill'e kadar değişen histopatolojik bir tablo izlenmesine rağmen. kategori lIB stklıkla rastlanılan
histopatolojik değişim idi. Subfertil kısraklarda, yapılan ultrasonografik takiplerde, uterusta kistik
odaklar (iF 3) ve pyometra (n=2) olguları belirlenirken. ovaryum patolojisine rastlamlmadt. Antlaıı
sublertil kısraklarm büyük bir kısmında ilk sezon ovulasyonu izleyen 35-45. günler arasında
embriyonik rezOl-bsiyon (n=5) ve ikinci sezon gebeliklerinin yaklaşık 7. ayt civarında abortus (n=4)
gözlenirken: bu grupta üçüncü sezonda çalrşmaya dahil olan 8 kısraktan 4'ünden gebelik elde
edilemedi. Çalişma süresince, en az bir canlı yavru veren 4 kısraktan birinde ilk sezon gebeliğinin 6.
ayı civarında abortus şekillenirken (ikizlik nedeniyle), diğer bir kısrak ilk sezon yavru verirken, son
iki sezonda sırasıyla embriyonik rezarpsiyon ve abortus şekillendi. Bu kısrağın son iki sezon alman
endometrial biyopsi örneklerinin incelemesinde sırasıyla kategori IlA ve llB düzeyinde histopatolojik
değişimlerin şekillendiği belirlendi.
Sonuç olarak, sunulan çalışma ile, damızlığa ayrılan spor atlarında reprodüktif peı/ormans
üzerinde yaş ve uterusun histopatolojik durumunun önemli etkisi olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Rıfat Vural

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1998
Yayımlandığı Sayı Yıl 1998Cilt: 45 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Vural, R. (1998). DAMIZLIĞA AYRILAN SPOR ATLARINDA ENDOMETRİUMUN ULTRASONOGRAFİK, HİSTOPATOLOJİK, MİKROBİYOLOJİK İNCELENMESİ VE REPRODÜKTİF PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 45(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000589
AMA Vural R. DAMIZLIĞA AYRILAN SPOR ATLARINDA ENDOMETRİUMUN ULTRASONOGRAFİK, HİSTOPATOLOJİK, MİKROBİYOLOJİK İNCELENMESİ VE REPRODÜKTİF PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1998;45(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000589
Chicago Vural, Rıfat. “DAMIZLIĞA AYRILAN SPOR ATLARINDA ENDOMETRİUMUN ULTRASONOGRAFİK, HİSTOPATOLOJİK, MİKROBİYOLOJİK İNCELENMESİ VE REPRODÜKTİF PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45, sy. 02.03 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000589.
EndNote Vural R (01 Ocak 1998) DAMIZLIĞA AYRILAN SPOR ATLARINDA ENDOMETRİUMUN ULTRASONOGRAFİK, HİSTOPATOLOJİK, MİKROBİYOLOJİK İNCELENMESİ VE REPRODÜKTİF PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45 02.03
IEEE R. Vural, “DAMIZLIĞA AYRILAN SPOR ATLARINDA ENDOMETRİUMUN ULTRASONOGRAFİK, HİSTOPATOLOJİK, MİKROBİYOLOJİK İNCELENMESİ VE REPRODÜKTİF PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 45, sy. 02.03, 1998, doi: 10.1501/Vetfak_0000000589.
ISNAD Vural, Rıfat. “DAMIZLIĞA AYRILAN SPOR ATLARINDA ENDOMETRİUMUN ULTRASONOGRAFİK, HİSTOPATOLOJİK, MİKROBİYOLOJİK İNCELENMESİ VE REPRODÜKTİF PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45/02.03 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000589.
JAMA Vural R. DAMIZLIĞA AYRILAN SPOR ATLARINDA ENDOMETRİUMUN ULTRASONOGRAFİK, HİSTOPATOLOJİK, MİKROBİYOLOJİK İNCELENMESİ VE REPRODÜKTİF PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45. doi:10.1501/Vetfak_0000000589.
MLA Vural, Rıfat. “DAMIZLIĞA AYRILAN SPOR ATLARINDA ENDOMETRİUMUN ULTRASONOGRAFİK, HİSTOPATOLOJİK, MİKROBİYOLOJİK İNCELENMESİ VE REPRODÜKTİF PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 45, sy. 02.03, 1998, doi:10.1501/Vetfak_0000000589.
Vancouver Vural R. DAMIZLIĞA AYRILAN SPOR ATLARINDA ENDOMETRİUMUN ULTRASONOGRAFİK, HİSTOPATOLOJİK, MİKROBİYOLOJİK İNCELENMESİ VE REPRODÜKTİF PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45(02.03).