Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000557

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BiR HOROZDA (Gallus domesticus) GERÇEK POLYMELIA, ÇiFT ANUS VE ÜÇ CECUM'LULUK OLGUSU

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000557

Öz

Bu raporda, iO haftalık broyler ırkı bir horozdaki gerç:ek pOlYl11elia,
anus duple.r ve üç' cecum 'luluk ile karakterize geli,l'im wıonwtisi tan Imlanl1wktadl r.
Ya/){lem diseksiyoııda sol ilium, synsacrum ve vertebrae caudales 'e sıkıuı
ba.(f!cll1l111,Çkonik kemik çıkıntısı ile bu pkmtll1m arkasmdaki olUKa bir odet
{emur'un eklemsel olarak baKlaııdlKI giizleııdi. Femur'ıın distal'inden itibaren ise
ikişer adet pormaKa sahip iki ayn bw:ai!.1I1şekillend(lfi saptandı. Ileum 'un biti,ç
sllllnndwl itibaren her biri 25 cm uzunluKunda 3 ayn cecum bUIUlıdui!.ug(izlendi.
C/oaca ise iri bir ceviz büyüklÜKünde olup her ikisi de fonksiyonel ancak biri
rudimenter iki adet anus ({{ıIUSduplex) ile dışartya açtlnUlktaydl.
Sistemik olarak alll1an doku örneklerinin histopatolojik incelemesinde
nonnal histolojik yapı gözlendi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ahmet Çakır

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Çakır, A. (1999). BiR HOROZDA (Gallus domesticus) GERÇEK POLYMELIA, ÇiFT ANUS VE ÜÇ CECUM’LULUK OLGUSU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000557
AMA Çakır A. BiR HOROZDA (Gallus domesticus) GERÇEK POLYMELIA, ÇiFT ANUS VE ÜÇ CECUM’LULUK OLGUSU. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000557
Chicago Çakır, Ahmet. “BiR HOROZDA (Gallus Domesticus) GERÇEK POLYMELIA, ÇiFT ANUS VE ÜÇ CECUM’LULUK OLGUSU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000557.
EndNote Çakır A (01 Ocak 1999) BiR HOROZDA (Gallus domesticus) GERÇEK POLYMELIA, ÇiFT ANUS VE ÜÇ CECUM’LULUK OLGUSU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 01
IEEE A. Çakır, “BiR HOROZDA (Gallus domesticus) GERÇEK POLYMELIA, ÇiFT ANUS VE ÜÇ CECUM’LULUK OLGUSU”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 01, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000557.
ISNAD Çakır, Ahmet. “BiR HOROZDA (Gallus Domesticus) GERÇEK POLYMELIA, ÇiFT ANUS VE ÜÇ CECUM’LULUK OLGUSU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000557.
JAMA Çakır A. BiR HOROZDA (Gallus domesticus) GERÇEK POLYMELIA, ÇiFT ANUS VE ÜÇ CECUM’LULUK OLGUSU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000557.
MLA Çakır, Ahmet. “BiR HOROZDA (Gallus Domesticus) GERÇEK POLYMELIA, ÇiFT ANUS VE ÜÇ CECUM’LULUK OLGUSU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 01, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000557.
Vancouver Çakır A. BiR HOROZDA (Gallus domesticus) GERÇEK POLYMELIA, ÇiFT ANUS VE ÜÇ CECUM’LULUK OLGUSU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(01).