Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000565

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ROTAVİRUS ENFEKSİYONUNUN EPİDEMİYOLOJİSİNDE ERİŞKİN SIĞIRLARIN ROLÜ

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000565

Öz

Yeni doğanlarda önemli bir Rw.troenteritis etkeni olan rotaviruslar
(BRV), erişkin sığır/arda roğunlukla subklinik enj'eksiyonlara neden olmaktadır.
Dı,~kdan ile virus saçan eri,l'kin hayvanlar sürülerde enj'eksiyonun devamıdığmı
sağlamakta ve yeni doğanlar irin bir risk oluşturmaktadırlar.
Bu ara,l'tırmada, kamuya ait 22 süt sığırcdığı i,~letmesindeki erişkin
sığır/ardan örneklenen topLam 585 adet gaita örneği rotavirus antijeni yönünden
EL/SA iLe, 8 i,I'Letmedeki erişkin sığırlardan sağlanan topLam 1265 adet kan
saumu rotavirus spesifik antikor/ar yönünden mikronötraliz.asyon testi ile kontroL
edildi.
Caita numunelerinin EL/SA ile yapılan kontroLLerinde rotavirus wıtijeni tespit
ediIemedi. Mikronötraliz.asyon tekniği ile yapılan seroLojik kontroLLerde ise 554
(%43,8) adet kan serumunda rotavirus spesifik antikorLann varLığı saptandı.
Poz.itij' serumların SN50 deRerlerinin 1/5 ila 1/160 sulandırmalar araslılda olduğu
belirLendi. KontroL ediLen 8 işLetmede de erişkin sığır/arda rotavirus spesifik
antikor/ar saptanırken, i,I'Letmelerdeki seroprevaLwlSın %14 ile %78.1 arasında
değişkenlik f:{österdiifi ortaya konuLdu.
ELde edilen veriLer, erişkin sıKırlarda rotavirus enfeksiyon or(lnlanl1ln
olduk~'a yüksek oLduğunu ve yeni doğanların rotavirus ishali olKuLarında erişkin
sıKırların da bir epidemiyolojik kaynak oLarak değerLendirilmesi KerekLiLiKini
ortaya koymu,,'tur.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Feray Alkan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Alkan, F. (1999). ROTAVİRUS ENFEKSİYONUNUN EPİDEMİYOLOJİSİNDE ERİŞKİN SIĞIRLARIN ROLÜ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000565
AMA Alkan F. ROTAVİRUS ENFEKSİYONUNUN EPİDEMİYOLOJİSİNDE ERİŞKİN SIĞIRLARIN ROLÜ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000565
Chicago Alkan, Feray. “ROTAVİRUS ENFEKSİYONUNUN EPİDEMİYOLOJİSİNDE ERİŞKİN SIĞIRLARIN ROLÜ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000565.
EndNote Alkan F (01 Ocak 1999) ROTAVİRUS ENFEKSİYONUNUN EPİDEMİYOLOJİSİNDE ERİŞKİN SIĞIRLARIN ROLÜ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 01
IEEE F. Alkan, “ROTAVİRUS ENFEKSİYONUNUN EPİDEMİYOLOJİSİNDE ERİŞKİN SIĞIRLARIN ROLÜ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 01, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000565.
ISNAD Alkan, Feray. “ROTAVİRUS ENFEKSİYONUNUN EPİDEMİYOLOJİSİNDE ERİŞKİN SIĞIRLARIN ROLÜ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000565.
JAMA Alkan F. ROTAVİRUS ENFEKSİYONUNUN EPİDEMİYOLOJİSİNDE ERİŞKİN SIĞIRLARIN ROLÜ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000565.
MLA Alkan, Feray. “ROTAVİRUS ENFEKSİYONUNUN EPİDEMİYOLOJİSİNDE ERİŞKİN SIĞIRLARIN ROLÜ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 01, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000565.
Vancouver Alkan F. ROTAVİRUS ENFEKSİYONUNUN EPİDEMİYOLOJİSİNDE ERİŞKİN SIĞIRLARIN ROLÜ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(01).