Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000563

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

L-KARNİTİN VE VİTAMİN C'NİN JAPON BILDIRCINLARINDA (Coturnix coturnix japonica) BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000563

Öz

Bu araştırma. Japon bıldırClnlanl1ln rasyonlanna ayn ayn ve birlikte
katılan L-kamitin ve vitamin Cnin bazı kan parametreleri (ALP. ALT, ve I_DH
aktiviteleri iLe ürik asit, üre, albumin, total protein, kolesterol, glikoz ve kreatinin,
trif{liserid) üzerine olan etkilerini belirlemek amaeıyla yapılmıştır. Ara,~tırmada,
toplam 120 adet 1 haftalık Japon bıldm:ın civcivIeri (Cotunıix cotumix japonica)
kullal1llnu".tır. Her birinde 30 civet'v bulunan bir kontrol ve üç deneme grubu
diizenlenmi,~tir. Deneme grupları, L-kanıitin ve vitamin Cnin 500 ppm düzeyinde
ayn ayn ve birlikte katıldıklan 3 ayrı deneme grubu şeklinde düzenlenmi,~tir.
Ara".tınna toplam 8 hafta sürdürülmüştür. Denemenin 5. haftasında her gruptan
lO adet erkek bıldırcm kesilerek bazı kan parametreleri incelenmiştir. Di,"i
bıldırcmlar ise 5. haftadan denemenin sonuçlandırıldığı 63. f{üne kadar yumurta
kalesIerinde beslendikten sonra kesilerek kanlan alınmış ve kan serumlarında
f{erekli analizLeri yapılmı,wr.
Kan analiz sonur,:lanna f{öre, erkek Japon bıldırcmların rasyonlanna 35 f{ün
süreyle L-kamitin ve vitamin C'nin ayn ayrı ve birlikte katılması serumda
incelenen parametrelerden trif{liserid düzeylerini (p

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hamdi Uysal

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Uysal, H. (1999). L-KARNİTİN VE VİTAMİN C’NİN JAPON BILDIRCINLARINDA (Coturnix coturnix japonica) BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000563
AMA Uysal H. L-KARNİTİN VE VİTAMİN C’NİN JAPON BILDIRCINLARINDA (Coturnix coturnix japonica) BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000563
Chicago Uysal, Hamdi. “L-KARNİTİN VE VİTAMİN C’NİN JAPON BILDIRCINLARINDA (Coturnix Coturnix Japonica) BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000563.
EndNote Uysal H (01 Ocak 1999) L-KARNİTİN VE VİTAMİN C’NİN JAPON BILDIRCINLARINDA (Coturnix coturnix japonica) BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 01
IEEE H. Uysal, “L-KARNİTİN VE VİTAMİN C’NİN JAPON BILDIRCINLARINDA (Coturnix coturnix japonica) BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 01, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000563.
ISNAD Uysal, Hamdi. “L-KARNİTİN VE VİTAMİN C’NİN JAPON BILDIRCINLARINDA (Coturnix Coturnix Japonica) BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000563.
JAMA Uysal H. L-KARNİTİN VE VİTAMİN C’NİN JAPON BILDIRCINLARINDA (Coturnix coturnix japonica) BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000563.
MLA Uysal, Hamdi. “L-KARNİTİN VE VİTAMİN C’NİN JAPON BILDIRCINLARINDA (Coturnix Coturnix Japonica) BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 01, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000563.
Vancouver Uysal H. L-KARNİTİN VE VİTAMİN C’NİN JAPON BILDIRCINLARINDA (Coturnix coturnix japonica) BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(01).