Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000553

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEILERIA ANNULATA (Dschunkowsky and Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000553

Öz

Ankara'mn değişik yörelerinden elde edilen Theileria annulata kan
stabilatları ile deneyselolarak enfekte edilen 7 ve doğal enfekte i dana üzerinde
steril Hyalomma a.anatolicum ve Hyalomma detritum'un aç' olgunlan beslenmi,ı',
bunlann enfeksiyon oranları ile enfekte asini sayılan saptanmı,ı.tır. HyalOlnma
a.wwtolicum 'un Tannulata ile enleksiyon yüzdesi 17-100 arasmda, Hdetritul11 'un
enfeksiyon yüz.desi 60-75 arastnda degi\1'I11i,~tir. Kene başına dü,~en enfekte asini
ortalaması Ha.anatolicum 'da 2./-410, Hdetritum 'da 8.8- 23.3 olmuştur.
Parazitemi oranı yüksek olan danalar üzerinde beslenen kenelerde enfeksiyon
yüzdesi, parazitemi oranı düşük olanlar üzerinde beslenenlere !{(Jre. yüksek
bulunmupur.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

F. Sayın

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Sayın, F. (1999). ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEILERIA ANNULATA (Dschunkowsky and Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000553
AMA Sayın F. ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEILERIA ANNULATA (Dschunkowsky and Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000553
Chicago Sayın, F. “ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEILERIA ANNULATA (Dschunkowsky and Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000553.
EndNote Sayın F (01 Ocak 1999) ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEILERIA ANNULATA (Dschunkowsky and Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 01
IEEE F. Sayın, “ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEILERIA ANNULATA (Dschunkowsky and Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 01, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000553.
ISNAD Sayın, F. “ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEILERIA ANNULATA (Dschunkowsky and Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000553.
JAMA Sayın F. ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEILERIA ANNULATA (Dschunkowsky and Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000553.
MLA Sayın, F. “ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEILERIA ANNULATA (Dschunkowsky and Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 01, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000553.
Vancouver Sayın F. ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEILERIA ANNULATA (Dschunkowsky and Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(01).