Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000831

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE'DE SIĞIRLARDA PERSİSTE BVD VİRUS ENFEKSİYONU

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000831

Öz

Bu ara,~tırmada Türkiye 'nin 3 değişik eoifrafi bölgesinde bulunan 5
kapalı süt sıifırcdıifı işletmesindeki sığırlar BVD virus ve BVDV spesifik lilitralizun
antikorlar yönünden test edildi.
Serolojik kontrollerde relerenz su,~ (NADL) ile Serum Nötralizusyon (SN)
testi, virolojik kontrol amacıyla ise Peroksidaz Baiflt Antikor (PLA) testi kullal1lldl.
Örneklenen sıifırlarda BVD virusa karşı %64.2 seroprevalans sap tal1lrken;
i,ı-letmelere göre bu deiferin %7.7 ile %83.4 arasında deifişim gösterdiifi tespit
edildi.
Virus izolasyon çalışmaları sonucunda 4 işletmede bulunan toplam LO
hayvandan BVD virus izole edildi. Bu hayvanlardan 9 adetine tekrar ula,ı-darak
(ımeklendi ve 8 hayval1ln persiste viremik olduğu ortaya ko/luldu. Pasiste
enfeksiyo/l prevalansı %0.25 olarak hesaplandı.
Bu araştırma ile Türkiye 'de ilk kez BVD virus ile persiste enlekte hayvanların
tespiti, takibi ve prevalansının saptanması gerçekleştirildi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İbrahim Burgu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Burgu, İ. (1999). TÜRKİYE’DE SIĞIRLARDA PERSİSTE BVD VİRUS ENFEKSİYONU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000831
AMA Burgu İ. TÜRKİYE’DE SIĞIRLARDA PERSİSTE BVD VİRUS ENFEKSİYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000831
Chicago Burgu, İbrahim. “TÜRKİYE’DE SIĞIRLARDA PERSİSTE BVD VİRUS ENFEKSİYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 02.03 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000831.
EndNote Burgu İ (01 Ocak 1999) TÜRKİYE’DE SIĞIRLARDA PERSİSTE BVD VİRUS ENFEKSİYONU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 02.03
IEEE İ. Burgu, “TÜRKİYE’DE SIĞIRLARDA PERSİSTE BVD VİRUS ENFEKSİYONU”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 02.03, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000831.
ISNAD Burgu, İbrahim. “TÜRKİYE’DE SIĞIRLARDA PERSİSTE BVD VİRUS ENFEKSİYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/02.03 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000831.
JAMA Burgu İ. TÜRKİYE’DE SIĞIRLARDA PERSİSTE BVD VİRUS ENFEKSİYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000831.
MLA Burgu, İbrahim. “TÜRKİYE’DE SIĞIRLARDA PERSİSTE BVD VİRUS ENFEKSİYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 02.03, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000831.
Vancouver Burgu İ. TÜRKİYE’DE SIĞIRLARDA PERSİSTE BVD VİRUS ENFEKSİYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(02.03).