Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000815

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BUZAĞILARDA UZUN KEMİK KIRIKLARININ ILIZAROV TEKNİĞİ İLE SAĞALTIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000815

Öz

Bu çalışma Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji Bilim Dalı Kliniği 'ne getirilen 3 adet buzağı üzerinde
{{erçekleştirildi. 2 olguda parçalı tibia kmğı, bir olguda parçalı metacarpus kll'lğı
saptandı. Olgularm belirlenen kmklan genel anestezi altmda llizarol! 'un sirküler
ekstemal fikzasyon sistemi ile sağaltıldılar. Birinci olguda (Olgu no: 1) /50 mm
çaplt 3 halkalt, 3 rodlu; 2. olguda /50 mm çaplt proksimal /. halka 1/2 olnUl üzere 3 halkali, 3 rodlu ve 3. olguda proksimal halka 1/2 olmak üzere ve buna
hilHid jikzasyo/l amacı ile iki adet 4 numara Scham. vidası ile 3 halkah, 3 mdlu
lliwmv'un sirküler ekstenwl fikmsyon sistemi uygulandı. Olgularll7 aıwreyi {:ok
iyi tolere ettikleri ve reaksiyon göstermedikleri belirlendi, Olgular ekstremitelerini
ilk kullanmaya sırasıyla postoperatir 2, 6 ve 5. günlerde başlurken, vücut
a/!,ıriıklurtnı ise postoperatir sırasıvla 15, 20 ve 17. günlerde ekstremitelerine
vermeye /)(ışladılar. Radyografik takipler sonucunda kmk konsolüdasyoııunw7
olgulurda postoperatir sırasıyla 45, 35 ve 48. günlerde tamwnlanr!ıj:!,ı izlendi.
Olgulardan aparey sırasıyla postoperatir 60, 45 ve 60. günlerde anestezi
u.vgulanl1wdan Çlkartldi, Bir olguda (Olgu no:3) pin dibi enreksiyonu izlenirken,
ba,ı'ka bir problem olmadan tüm olgularda tamf(mksiyonel iyile,m,e saj:!,l(//7dl.
Sonuç olarak Türkiye 'de ilk kez buzaj:!,tlann uzun kemik kll'lklart/7/n
saj:!,altl/11lnda llizarov'u/7 sirküler ekstenwl fikzasyon sistemi kullw71ldl ve all/7w7
sonuçlara dayanarak bu sistemin buzaj:!,tlarda güvenle kullanılabilecek bir sistem
olduj:!,u kamsııw vartldı

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hasan Bilgili

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Bilgili, H. (1999). BUZAĞILARDA UZUN KEMİK KIRIKLARININ ILIZAROV TEKNİĞİ İLE SAĞALTIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000815
AMA Bilgili H. BUZAĞILARDA UZUN KEMİK KIRIKLARININ ILIZAROV TEKNİĞİ İLE SAĞALTIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000815
Chicago Bilgili, Hasan. “BUZAĞILARDA UZUN KEMİK KIRIKLARININ ILIZAROV TEKNİĞİ İLE SAĞALTIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 02.03 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000815.
EndNote Bilgili H (01 Ocak 1999) BUZAĞILARDA UZUN KEMİK KIRIKLARININ ILIZAROV TEKNİĞİ İLE SAĞALTIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 02.03
IEEE H. Bilgili, “BUZAĞILARDA UZUN KEMİK KIRIKLARININ ILIZAROV TEKNİĞİ İLE SAĞALTIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 02.03, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000815.
ISNAD Bilgili, Hasan. “BUZAĞILARDA UZUN KEMİK KIRIKLARININ ILIZAROV TEKNİĞİ İLE SAĞALTIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/02.03 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000815.
JAMA Bilgili H. BUZAĞILARDA UZUN KEMİK KIRIKLARININ ILIZAROV TEKNİĞİ İLE SAĞALTIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000815.
MLA Bilgili, Hasan. “BUZAĞILARDA UZUN KEMİK KIRIKLARININ ILIZAROV TEKNİĞİ İLE SAĞALTIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 02.03, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000815.
Vancouver Bilgili H. BUZAĞILARDA UZUN KEMİK KIRIKLARININ ILIZAROV TEKNİĞİ İLE SAĞALTIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(02.03).