Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000816

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

DEĞİŞİK KURUMLARDAKİ TAVŞANLARDA (ORYCTOLAGUS CUNİCULUS) DIŞKI BAKISINA GÖRE SAPTANAN HELMİNTLER

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000816

Öz

Çali,~malUn amacı, Ankara'da dokuz farkli kurumda bUlUlU/n
tavşanlardaki (Oryctolagus cuniculus) helmint enfeksiyonlannm yayllışııu ve
bunlardan sorumlu türleri belirlemektir. Bu ama'r'la, tav,mn kafeslerinden alman
dl,ı'kı örnekleri Fülleborn 'un doymuş tuzlu su flotasyon yiintemi ile kontrol
edilmiştir. Dışkı iirneği alınan 9 kurumun 5 'indeki tavşanlarda helmint yumurtası
saptanmış, genelolarak kurumlardaki enfeksiyon oranı %5.9-5R.3 arasında
deği\~mi,~tir. Bulunan helmintler Stronf{yloides papillosus, Passalurus ambiguus ve
Trichostrongylus .ljJ. olup enfeksiyon oranı sırasıyla % 11.2, %5.9-5R.3 ve %
13. X-25 olarak kaydedilmiştir. Strongyloides papillosus 'un varlığı tav,mn/arda
ülkemizde i/k kez saptanml,wr

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Funda Buluş

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Buluş, F. (1999). DEĞİŞİK KURUMLARDAKİ TAVŞANLARDA (ORYCTOLAGUS CUNİCULUS) DIŞKI BAKISINA GÖRE SAPTANAN HELMİNTLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000816
AMA Buluş F. DEĞİŞİK KURUMLARDAKİ TAVŞANLARDA (ORYCTOLAGUS CUNİCULUS) DIŞKI BAKISINA GÖRE SAPTANAN HELMİNTLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000816
Chicago Buluş, Funda. “DEĞİŞİK KURUMLARDAKİ TAVŞANLARDA (ORYCTOLAGUS CUNİCULUS) DIŞKI BAKISINA GÖRE SAPTANAN HELMİNTLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 02.03 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000816.
EndNote Buluş F (01 Ocak 1999) DEĞİŞİK KURUMLARDAKİ TAVŞANLARDA (ORYCTOLAGUS CUNİCULUS) DIŞKI BAKISINA GÖRE SAPTANAN HELMİNTLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 02.03
IEEE F. Buluş, “DEĞİŞİK KURUMLARDAKİ TAVŞANLARDA (ORYCTOLAGUS CUNİCULUS) DIŞKI BAKISINA GÖRE SAPTANAN HELMİNTLER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 02.03, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000816.
ISNAD Buluş, Funda. “DEĞİŞİK KURUMLARDAKİ TAVŞANLARDA (ORYCTOLAGUS CUNİCULUS) DIŞKI BAKISINA GÖRE SAPTANAN HELMİNTLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/02.03 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000816.
JAMA Buluş F. DEĞİŞİK KURUMLARDAKİ TAVŞANLARDA (ORYCTOLAGUS CUNİCULUS) DIŞKI BAKISINA GÖRE SAPTANAN HELMİNTLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000816.
MLA Buluş, Funda. “DEĞİŞİK KURUMLARDAKİ TAVŞANLARDA (ORYCTOLAGUS CUNİCULUS) DIŞKI BAKISINA GÖRE SAPTANAN HELMİNTLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 02.03, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000816.
Vancouver Buluş F. DEĞİŞİK KURUMLARDAKİ TAVŞANLARDA (ORYCTOLAGUS CUNİCULUS) DIŞKI BAKISINA GÖRE SAPTANAN HELMİNTLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(02.03).