Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000823

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

OTİTİS EKSTERNALI KÖPEKLERDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000823

Öz

Bu ç.'alışmada, ofltıs ekstemaIı köpeklerden altnan nWfel~wll/erin
mikrobiyolojik muayeneleri ve izole edilen bakteriyel etkenlerin antibiyotiklere
duyarlılıklar/mn belirlenmesi amaçlandı. Çalışmada, 81 otitisli klipeRin 7c)
((!c97.5) 'undan izolasyon yapıldı. Bu mikroorganizmalar arasll1da en yüksek
orunda Sfaphylococcus aureus (% 4(9) izole edildi. Bu mikrorogwıimw\lı
smısıyla Malassezia pachydermatis (%21.6), Pseudomonas spp. (%9.6),
S.epidennidis (%7.2), Proteus spp. (4.8), E.coli (%2.4), Streptococcus spp. (%2.4),
Cwıdidıı spp. (%2.4), Pasteurella spp. (%1.2), ve Citrobacter spp. (%1.2) izledi,
Izole edilen bakterilerin %44.4'ü gentamisine, %44.4'ü tetrasikline, %34.9'ü
spimmisine, (1026.9'ü ampisiline, %65.5'i se/'alosporine, %20.6 'sı linkomisine
ı'e %82.5' i enrojloksasine duyarlı bulundu. Sonuç' olarak, otitis eksternanuı
uzun tüylü ve sarkık kulaklı kijpeklerde daha yaygm olduğu ve materyal/erden
S.aureus ve M. pachydermatis 'in yüksek oranda izolasyonu dikkaf ~'ekici bulundu.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Oktay Keskin

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Keskin, O. (1999). OTİTİS EKSTERNALI KÖPEKLERDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000823
AMA Keskin O. OTİTİS EKSTERNALI KÖPEKLERDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000823
Chicago Keskin, Oktay. “OTİTİS EKSTERNALI KÖPEKLERDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 02.03 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000823.
EndNote Keskin O (01 Ocak 1999) OTİTİS EKSTERNALI KÖPEKLERDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 02.03
IEEE O. Keskin, “OTİTİS EKSTERNALI KÖPEKLERDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 02.03, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000823.
ISNAD Keskin, Oktay. “OTİTİS EKSTERNALI KÖPEKLERDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/02.03 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000823.
JAMA Keskin O. OTİTİS EKSTERNALI KÖPEKLERDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000823.
MLA Keskin, Oktay. “OTİTİS EKSTERNALI KÖPEKLERDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 02.03, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000823.
Vancouver Keskin O. OTİTİS EKSTERNALI KÖPEKLERDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(02.03).