Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000826

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SIĞIRLARDA BOVINE VİRAL DIARRHEA (BVD) VİRUS ENFEKSİYONUNA KARŞI ANTİKOR VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINDA NÖTRALİZASYON İMMUNPEROKSİDAZ (NPLA) VE SERUM NÖTRALİZASYON (SN) TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000826

Öz

Bu çalt,çmada. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kamuya ait
i,ı-letmelerden ve halk elinde bulunan sığırlardan 471 adet serum örneklendi ve bu
serum örneklerinde BVD virus nötraliz.an antikorlannın tesbiti için Nötralizasyon
Immunperoksidaz (NPLA) ve Serum Nötralizasyon (SN) testleri uygulandı.
NPLA testi ile 456 adet (% 96.8) sığu-da seropozitiflik saptanırken. aynı
hayvanların serum örneklerine uygulanan SN testi sonucunda 373 adet (o/c 79.2)
sığır seropozitil' olarak tespit edildi. SN testinde seronegatil' olarak değerlendirilen
83 adet serum örneği (% 17.6) NPLA testinde sempozitil' olarak bulundu. Bununla
birlikte. 15 adet (%3.18) serum örneği her iki testte de seronegatil'olarak saptandı.
Sonuç olarak. NPLA testinin BVD virus antikorlarının tesbiti için SN
testinden daha duyarlı ve çabuk bir yöntem olduğu kanısına varıldı

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Çabalar

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Çabalar, M. (1999). SIĞIRLARDA BOVINE VİRAL DIARRHEA (BVD) VİRUS ENFEKSİYONUNA KARŞI ANTİKOR VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINDA NÖTRALİZASYON İMMUNPEROKSİDAZ (NPLA) VE SERUM NÖTRALİZASYON (SN) TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000826
AMA Çabalar M. SIĞIRLARDA BOVINE VİRAL DIARRHEA (BVD) VİRUS ENFEKSİYONUNA KARŞI ANTİKOR VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINDA NÖTRALİZASYON İMMUNPEROKSİDAZ (NPLA) VE SERUM NÖTRALİZASYON (SN) TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000826
Chicago Çabalar, Mehmet. “SIĞIRLARDA BOVINE VİRAL DIARRHEA (BVD) VİRUS ENFEKSİYONUNA KARŞI ANTİKOR VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINDA NÖTRALİZASYON İMMUNPEROKSİDAZ (NPLA) VE SERUM NÖTRALİZASYON (SN) TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 02.03 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000826.
EndNote Çabalar M (01 Ocak 1999) SIĞIRLARDA BOVINE VİRAL DIARRHEA (BVD) VİRUS ENFEKSİYONUNA KARŞI ANTİKOR VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINDA NÖTRALİZASYON İMMUNPEROKSİDAZ (NPLA) VE SERUM NÖTRALİZASYON (SN) TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 02.03
IEEE M. Çabalar, “SIĞIRLARDA BOVINE VİRAL DIARRHEA (BVD) VİRUS ENFEKSİYONUNA KARŞI ANTİKOR VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINDA NÖTRALİZASYON İMMUNPEROKSİDAZ (NPLA) VE SERUM NÖTRALİZASYON (SN) TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 02.03, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000826.
ISNAD Çabalar, Mehmet. “SIĞIRLARDA BOVINE VİRAL DIARRHEA (BVD) VİRUS ENFEKSİYONUNA KARŞI ANTİKOR VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINDA NÖTRALİZASYON İMMUNPEROKSİDAZ (NPLA) VE SERUM NÖTRALİZASYON (SN) TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/02.03 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000826.
JAMA Çabalar M. SIĞIRLARDA BOVINE VİRAL DIARRHEA (BVD) VİRUS ENFEKSİYONUNA KARŞI ANTİKOR VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINDA NÖTRALİZASYON İMMUNPEROKSİDAZ (NPLA) VE SERUM NÖTRALİZASYON (SN) TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000826.
MLA Çabalar, Mehmet. “SIĞIRLARDA BOVINE VİRAL DIARRHEA (BVD) VİRUS ENFEKSİYONUNA KARŞI ANTİKOR VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINDA NÖTRALİZASYON İMMUNPEROKSİDAZ (NPLA) VE SERUM NÖTRALİZASYON (SN) TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 02.03, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000826.
Vancouver Çabalar M. SIĞIRLARDA BOVINE VİRAL DIARRHEA (BVD) VİRUS ENFEKSİYONUNA KARŞI ANTİKOR VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINDA NÖTRALİZASYON İMMUNPEROKSİDAZ (NPLA) VE SERUM NÖTRALİZASYON (SN) TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(02.03).