Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000814

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BİR SIĞIRCILIK İŞLETMESİNDE Brucella abortus EPİDEMİSİ

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000814

Öz

Bu çalı,ı'mada ithal Holstein ırkı sığırlardan oluşan özel bir süt
i,~letmesine ait 4 adet boğa, /2 adet buzağı ve 4/4 adet sığıra ait toplam 430 adet
kan serumu ve 50 adet süt örneği serolojik olarak ve bu hayvanlardan alınan
toplam 100 adet süt ve vaginal svab örneği bakteriyolojik olarak incelendi.
Yapılan serolojik incelemelerde ineklere ait serumların %30'u Rose Ben~al Plate
Test (RBPT) ve %31 'i Serum Aglutinasyon Testi (SAT) ile, buzağı serumlarının %
33.3'ü RBPT ve % 42 'si SAT ile pozit(lbulundu. Boğa serumları ise her iki test ile
de ne~atil bulundu. Süt Halka Testi (SHT) ile süt örneklerinin % 58 'i pozitif
olarak değerlendirildi. Süt örneklerinin 4 'ünden (% 8) ve svab örneklerinin
5 'inden (% IO) olmak üzere 9 örnekten B. abortus izole edildi. B. abOl.tus
sU,I'larının tiplendirilmesinde, tamamının B. ahortus tip 3' e ait olduğu saptandı.
Ancak boğalardan alınan svablardan brucella türleri izole edilemedi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ziya İlhan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA İlhan, Z. (1999). BİR SIĞIRCILIK İŞLETMESİNDE Brucella abortus EPİDEMİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000814
AMA İlhan Z. BİR SIĞIRCILIK İŞLETMESİNDE Brucella abortus EPİDEMİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000814
Chicago İlhan, Ziya. “BİR SIĞIRCILIK İŞLETMESİNDE Brucella Abortus EPİDEMİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 02.03 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000814.
EndNote İlhan Z (01 Ocak 1999) BİR SIĞIRCILIK İŞLETMESİNDE Brucella abortus EPİDEMİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 02.03
IEEE Z. İlhan, “BİR SIĞIRCILIK İŞLETMESİNDE Brucella abortus EPİDEMİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 02.03, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000814.
ISNAD İlhan, Ziya. “BİR SIĞIRCILIK İŞLETMESİNDE Brucella Abortus EPİDEMİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/02.03 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000814.
JAMA İlhan Z. BİR SIĞIRCILIK İŞLETMESİNDE Brucella abortus EPİDEMİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000814.
MLA İlhan, Ziya. “BİR SIĞIRCILIK İŞLETMESİNDE Brucella Abortus EPİDEMİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 02.03, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000814.
Vancouver İlhan Z. BİR SIĞIRCILIK İŞLETMESİNDE Brucella abortus EPİDEMİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(02.03).