Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000545

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

HALK ELİNDE YETİŞTİRİLEN ANKARA KEÇİLERİNDE (Capra hircus) BAZI KAN PROTEİN POLİMORFİZMİ

Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000545

Öz

Istatistik verilere E;öreTürkiye'deki Ankara keçisi jJopülasyonu devamit
bir m.alma gijstermektedir. Bu gibi popülasyonlarda genetik değişkenliği bilmek
ijnemlidir. Bu çalt,~mada halk elinde yeti,~tirilen Ankara keçilerinde dört kan protein polimorfizmine ait allelFekansları, homozigotluk dereceleri, etkili allel sayısı,
etkinlik katsayıları belirlenmiştir. HBA, HBB; ALBF, ALH~; CAT", CATS; CAF,CA~
allelleri için gen fi"ekansları sırasıyla 0,8095, 0.1905; 0,2893 0,7107; 0,5034,
0,4966; 0,8844, 0,1156 olarak hesaplanmıştır. HB, ALB, CAT ve CA için homozigotluk dereceleri sırasıyla 0,6916, 0,5888, 0,5000, 0,7955 olarak hesaplanmıştır. Türkiye 'de halk elinde yetiştirilen Ankara keçilerinin sayılarımn
azalmasına rağmen genetik varyasyonlarım devam ettirdikleri belirlen mi,ı.tir

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Okan Ertuğrul

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2000
Yayımlandığı Sayı Yıl 2000Cilt: 47 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Ertuğrul, O. (2000). HALK ELİNDE YETİŞTİRİLEN ANKARA KEÇİLERİNDE (Capra hircus) BAZI KAN PROTEİN POLİMORFİZMİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 47(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000545
AMA Ertuğrul O. HALK ELİNDE YETİŞTİRİLEN ANKARA KEÇİLERİNDE (Capra hircus) BAZI KAN PROTEİN POLİMORFİZMİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2000;47(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000545
Chicago Ertuğrul, Okan. “HALK ELİNDE YETİŞTİRİLEN ANKARA KEÇİLERİNDE (Capra Hircus) BAZI KAN PROTEİN POLİMORFİZMİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47, sy. 01 (Ocak 2000). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000545.
EndNote Ertuğrul O (01 Ocak 2000) HALK ELİNDE YETİŞTİRİLEN ANKARA KEÇİLERİNDE (Capra hircus) BAZI KAN PROTEİN POLİMORFİZMİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47 01
IEEE O. Ertuğrul, “HALK ELİNDE YETİŞTİRİLEN ANKARA KEÇİLERİNDE (Capra hircus) BAZI KAN PROTEİN POLİMORFİZMİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 47, sy. 01, 2000, doi: 10.1501/Vetfak_0000000545.
ISNAD Ertuğrul, Okan. “HALK ELİNDE YETİŞTİRİLEN ANKARA KEÇİLERİNDE (Capra Hircus) BAZI KAN PROTEİN POLİMORFİZMİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47/01 (Ocak 2000). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000545.
JAMA Ertuğrul O. HALK ELİNDE YETİŞTİRİLEN ANKARA KEÇİLERİNDE (Capra hircus) BAZI KAN PROTEİN POLİMORFİZMİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47. doi:10.1501/Vetfak_0000000545.
MLA Ertuğrul, Okan. “HALK ELİNDE YETİŞTİRİLEN ANKARA KEÇİLERİNDE (Capra Hircus) BAZI KAN PROTEİN POLİMORFİZMİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 47, sy. 01, 2000, doi:10.1501/Vetfak_0000000545.
Vancouver Ertuğrul O. HALK ELİNDE YETİŞTİRİLEN ANKARA KEÇİLERİNDE (Capra hircus) BAZI KAN PROTEİN POLİMORFİZMİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47(01).