Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000547

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KREMALI PASTALARDAN LlSTERIA'LARIN SAPTANMASI

Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000547

Öz

Bu çalışmada kremalı pastalarda Listeria 'ltmn varLıifl ve kııntwninasyon düzeyinin belirlenmesi amaçLwımıştır. Bu çerçevede Ankara 'daki de-
/{işik pastanelerden alman 30'u sade, 30'u meyveli ve 30'u çikıılataLı olmak iizere
toplam 90 krem{dı pasta ijrne/{i materyaL olarak kullal1llnu,çtır. Listeria 'larll1 iz.oLasyon ve identifikasyonunda FDA (Food and Drut{ Administration) tarafindan
ijnerilen yöntem kullantlırken, Listeria 'lann kontaminasyon düzeyleri En Muhtemel Sayı (EMS) tekniğiyle saptanmıştır.
Bu çalışmada, Listeria spp. ve L. monocytot{enes iirneklerin sırasıyla % 3.3 ve
% 2.2 'sinden izole ve identi/iye edilmiştir. ÇikoLatall kremaLı pasta iimeklerinde
Listeria saptanamazken, Listeria sp[J. ve L. monocytot{enes sade kremalı pasW
ihneklerinin % 6.6 ve % 3.3 'ünden, meyveli kremalı pasta örneklerinin %
3.3 'ünden saptanmıştır. Pozit~1'örneklerde Listeria spp. sayısı 1.5-24 MPN/t{ olarak bulunmuştur.
Sonuç olarak, gıda kaynaklı Listeria inl'eksiyonlanndan tüketicinin korunması
için, yapımda uyt{un hijyeııik önlemlerin almması bnerilir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

U. Tansel Şireli

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2000
Yayımlandığı Sayı Yıl 2000Cilt: 47 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Şireli, U. T. (2000). KREMALI PASTALARDAN LlSTERIA’LARIN SAPTANMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 47(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000547
AMA Şireli UT. KREMALI PASTALARDAN LlSTERIA’LARIN SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2000;47(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000547
Chicago Şireli, U. Tansel. “KREMALI PASTALARDAN LlSTERIA’LARIN SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47, sy. 01 (Ocak 2000). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000547.
EndNote Şireli UT (01 Ocak 2000) KREMALI PASTALARDAN LlSTERIA’LARIN SAPTANMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47 01
IEEE U. T. Şireli, “KREMALI PASTALARDAN LlSTERIA’LARIN SAPTANMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 47, sy. 01, 2000, doi: 10.1501/Vetfak_0000000547.
ISNAD Şireli, U. Tansel. “KREMALI PASTALARDAN LlSTERIA’LARIN SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47/01 (Ocak 2000). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000547.
JAMA Şireli UT. KREMALI PASTALARDAN LlSTERIA’LARIN SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47. doi:10.1501/Vetfak_0000000547.
MLA Şireli, U. Tansel. “KREMALI PASTALARDAN LlSTERIA’LARIN SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 47, sy. 01, 2000, doi:10.1501/Vetfak_0000000547.
Vancouver Şireli UT. KREMALI PASTALARDAN LlSTERIA’LARIN SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47(01).