Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000549

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KÖPEKLERDE ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPMALARININ SAĞALTIMINDA MODİFİYE İNTRAKAPSÜLER MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE GREFTİ UYGULAMASI

Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000549

Öz

Köpeklerde arka ekstremile topallıklannm nedenleri arasında. genu ekleminin ligament ve menisküs lezyonları önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle iin
çapraz balfm daha fazla travmaya maruz kalarak kopması eklemde önemli stabilizasyon kayıplanna neden olarak. eklemı dejeneratif delfi,~ikliklere predispoze
kılar.
Bu klinik çalışmada. AÜ Veteriner Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bilim
Dalı Kliniğine getirilen, deği,~ik ırk. yaş ve cinsiyetteki 43 köpek çalıpna materyalini oluşturdu.
Bu köpeklerde operatil' sağaItım gerçekleştirilmi,~ ve m. tensor fasciae
latae'den "umler and over" tekniğine göre oluşturulan gre/iin, tuberasitas tibiada lateralden mediale, tibial platonun medialinden eklem içine ve eklem iç:inden femurun lateral condylusuna doğru "Paaısma" tekniğine göre kemikler içinde aç.tlan
tünellerden sırası ile geçirilerek, femurun lateral kondilusuna tespiti ile gerçekle,~tirilen operatif yöntemin klinik olarak değerlendirilmesi yaptlmı,ı'tır. Bir
olguda devam eden topallık sonucu revizyon operasyonu ve iki olguda kalıcı kronik topallık dl,~l11dasağaltım sonuçları klinik olarak başarılı bulunmu,~tur.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Sağlam

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2000
Yayımlandığı Sayı Yıl 2000Cilt: 47 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Sağlam, M. (2000). KÖPEKLERDE ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPMALARININ SAĞALTIMINDA MODİFİYE İNTRAKAPSÜLER MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE GREFTİ UYGULAMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 47(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000549
AMA Sağlam M. KÖPEKLERDE ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPMALARININ SAĞALTIMINDA MODİFİYE İNTRAKAPSÜLER MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE GREFTİ UYGULAMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2000;47(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000549
Chicago Sağlam, Mehmet. “KÖPEKLERDE ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPMALARININ SAĞALTIMINDA MODİFİYE İNTRAKAPSÜLER MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE GREFTİ UYGULAMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47, sy. 01 (Ocak 2000). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000549.
EndNote Sağlam M (01 Ocak 2000) KÖPEKLERDE ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPMALARININ SAĞALTIMINDA MODİFİYE İNTRAKAPSÜLER MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE GREFTİ UYGULAMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47 01
IEEE M. Sağlam, “KÖPEKLERDE ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPMALARININ SAĞALTIMINDA MODİFİYE İNTRAKAPSÜLER MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE GREFTİ UYGULAMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 47, sy. 01, 2000, doi: 10.1501/Vetfak_0000000549.
ISNAD Sağlam, Mehmet. “KÖPEKLERDE ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPMALARININ SAĞALTIMINDA MODİFİYE İNTRAKAPSÜLER MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE GREFTİ UYGULAMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47/01 (Ocak 2000). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000549.
JAMA Sağlam M. KÖPEKLERDE ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPMALARININ SAĞALTIMINDA MODİFİYE İNTRAKAPSÜLER MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE GREFTİ UYGULAMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47. doi:10.1501/Vetfak_0000000549.
MLA Sağlam, Mehmet. “KÖPEKLERDE ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPMALARININ SAĞALTIMINDA MODİFİYE İNTRAKAPSÜLER MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE GREFTİ UYGULAMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 47, sy. 01, 2000, doi:10.1501/Vetfak_0000000549.
Vancouver Sağlam M. KÖPEKLERDE ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPMALARININ SAĞALTIMINDA MODİFİYE İNTRAKAPSÜLER MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE GREFTİ UYGULAMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47(01).