Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000501

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KÖPEKLERDE BARSAK MUKOZASINDA MAST HÜCRELERİ

Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000501

Öz

Bu araştırma, köpeklerin barsak mukozasmda bulunan mast hücrelerinin histolojik, histokimyasal ve fonksiyonel özelliklerinin ortaya konması
amacıyla gerçekleştirildi. Araştırmada, belirgin bir ırk özelliKi göstermeyen J 1
adet kijpek kullanıldı. Köpekler, barsak parazitleri ile dOKal enfekte olduğu belirlenenler (7 adet) ve gaitasl11da parazit görülmeyenler (4 adet) olmak üzere iki ıvuba ayrıldılar. Doku örnekleri, gruplar belirlendikten sonra ve bütün köpeklere
antiparaziter tedavi uygulandıktan 60 gün sonra olmak üzere iki kez, jejunum 'dan
operatil' olarak almdı. Alınan her bir örneğin bir parçası tampon lu nötr formalin
(NBF). diğer parçası izotonik formalin asetik asit (IFAA) ile tespit edildi. Mast
hücrelerinin demonstrasyon u için toluidin blue (TB) ve aldan blue / safiwıin O
(AB/SO) boya metotları uygulandı. Mast hücreleri NBF ile tespit edilen dokularda
ye/erince gösterilemediler. IFAA ile tespit edilen dokularda mast hücreleri daha
yoğun olarak gözlendiler. Mast hücrelerinin TB( +), AB( +) ve SO (-) reaksiyon
verdikleri görüldü. Mast hücrelerinin, submukoza ve tunika muskularis ile kar-
,\'ılaştırıldığında, en yoğun olarak lamina propriya 'da bulundukları tespit edildi.
Barsak parazitleri ile doğal enfekte hayvanlarda mast hücre sayısının daha fazla
olduğu, antiparaziter tedaviden sonra özellikle villuslarda sayılarının azaldığı belirlendi, Formaline duyarlı olan, AB( +) ve SO (-) reaksiyon veren ve barsak paraziıleri ile enl'ekte hayvanlarda sayılarının arttığı belirlenen ması hücrelerinin
mukozal mast hücresi olarak değerlendirilebileceği kanısına varıldı

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ülker Eren

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2000
Yayımlandığı Sayı Yıl 2000Cilt: 47 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Eren, Ü. (2000). KÖPEKLERDE BARSAK MUKOZASINDA MAST HÜCRELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 47(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000501
AMA Eren Ü. KÖPEKLERDE BARSAK MUKOZASINDA MAST HÜCRELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2000;47(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000501
Chicago Eren, Ülker. “KÖPEKLERDE BARSAK MUKOZASINDA MAST HÜCRELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47, sy. 02 (Ocak 2000). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000501.
EndNote Eren Ü (01 Ocak 2000) KÖPEKLERDE BARSAK MUKOZASINDA MAST HÜCRELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47 02
IEEE Ü. Eren, “KÖPEKLERDE BARSAK MUKOZASINDA MAST HÜCRELERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 47, sy. 02, 2000, doi: 10.1501/Vetfak_0000000501.
ISNAD Eren, Ülker. “KÖPEKLERDE BARSAK MUKOZASINDA MAST HÜCRELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47/02 (Ocak 2000). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000501.
JAMA Eren Ü. KÖPEKLERDE BARSAK MUKOZASINDA MAST HÜCRELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47. doi:10.1501/Vetfak_0000000501.
MLA Eren, Ülker. “KÖPEKLERDE BARSAK MUKOZASINDA MAST HÜCRELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 47, sy. 02, 2000, doi:10.1501/Vetfak_0000000501.
Vancouver Eren Ü. KÖPEKLERDE BARSAK MUKOZASINDA MAST HÜCRELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47(02).