Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 03, 255 - 263, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000463

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BROYLER YEMLERİNE KATILAN HUMATLARIN BESİ PERFORMANSI, SERUM MİNERAL KONSANTRASYONU VE KEMİK KÜLÜ ÜZERİNE ETKİLERİ

Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 03, 255 - 263, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000463

Öz

Bu çalışmanın amacı, broyler yemlerine katılan humatlartn
(FarmaKülatör Dry"'M) canlı ağırlık kazancı, yem tüketimi, yemden yarar/anma,
karkas randımanı, kemik (tibia) külü ile serum Ca, Na, K ve CLdüzeyleri üzerine
etkisinin belirlenmesidir. Denemede. toplam 273 adet günlük ya,çta A vian Farms brayler erkek civciv
kullanılmış ve civcivler Grup 1, (Kontrol), Grup 2 (1.5 g/kg humat), Grup 3(2.5
g/kg humat) ,ı'eklinde 3 ana gruba ayrı Imı,çltırdır. Ayrıca ana grupların her biri 13
adet civciv içeren yedi tekrar grubuna ayrılmıştır. Deneme 42 gün sürdürülmüş,
bütün gruplardaki hayvanlara ilk üç hafta izokalorik ve izonitrojenik broyler
başlangıç, daha sonraki haftalarda ise yine izokalorik ve izonitrojenik broyler
geliştirme yemleri ad libitum olarak yedirilmi,çtir. Kontrol grubundan farkle
olarak, Grup 2 'nin yemlerine 1.5 g/kg dozunda, Grup 3 'ün yemlerine ise 2.5 g/kg
dozunda humat (Farmagülatör Dr/M) katılmı,çtır.
Denemenin 21. gününde canlı ağırlık kazancı, yemden yararlanma oranı ve
yem tüketimi miktarı ortalama değerleri arasındakifarktar istatistiki olarak önemli
bulunmamı,çtır. Benzer olarak, yemlere O, 1.5 ve 2.5 g/kg dozunda humat katkısı
40. gün serum Ca, K ve CL düzeyleri ile 42. günde yem tüketimi ve karkas
randımanını etkilememi,çtir. Ancak, denemenin 40. gününde elde edilen verilere
göre, yemlerine 2.5 g/kg dozunda humat katılan grubun serum Na konsantrasyonu
(P<0.05) ile tibia ham küloranı (P

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa Eren

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2000
Yayımlandığı Sayı Yıl 2000Cilt: 47 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Eren, M. (2000). BROYLER YEMLERİNE KATILAN HUMATLARIN BESİ PERFORMANSI, SERUM MİNERAL KONSANTRASYONU VE KEMİK KÜLÜ ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 47(03), 255-263. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000463
AMA Eren M. BROYLER YEMLERİNE KATILAN HUMATLARIN BESİ PERFORMANSI, SERUM MİNERAL KONSANTRASYONU VE KEMİK KÜLÜ ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2000;47(03):255-263. doi:10.1501/Vetfak_0000000463
Chicago Eren, Mustafa. “BROYLER YEMLERİNE KATILAN HUMATLARIN BESİ PERFORMANSI, SERUM MİNERAL KONSANTRASYONU VE KEMİK KÜLÜ ÜZERİNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47, sy. 03 (Ocak 2000): 255-63. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000463.
EndNote Eren M (01 Ocak 2000) BROYLER YEMLERİNE KATILAN HUMATLARIN BESİ PERFORMANSI, SERUM MİNERAL KONSANTRASYONU VE KEMİK KÜLÜ ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47 03 255–263.
IEEE M. Eren, “BROYLER YEMLERİNE KATILAN HUMATLARIN BESİ PERFORMANSI, SERUM MİNERAL KONSANTRASYONU VE KEMİK KÜLÜ ÜZERİNE ETKİLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 47, sy. 03, ss. 255–263, 2000, doi: 10.1501/Vetfak_0000000463.
ISNAD Eren, Mustafa. “BROYLER YEMLERİNE KATILAN HUMATLARIN BESİ PERFORMANSI, SERUM MİNERAL KONSANTRASYONU VE KEMİK KÜLÜ ÜZERİNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47/03 (Ocak 2000), 255-263. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000463.
JAMA Eren M. BROYLER YEMLERİNE KATILAN HUMATLARIN BESİ PERFORMANSI, SERUM MİNERAL KONSANTRASYONU VE KEMİK KÜLÜ ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47:255–263.
MLA Eren, Mustafa. “BROYLER YEMLERİNE KATILAN HUMATLARIN BESİ PERFORMANSI, SERUM MİNERAL KONSANTRASYONU VE KEMİK KÜLÜ ÜZERİNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 47, sy. 03, 2000, ss. 255-63, doi:10.1501/Vetfak_0000000463.
Vancouver Eren M. BROYLER YEMLERİNE KATILAN HUMATLARIN BESİ PERFORMANSI, SERUM MİNERAL KONSANTRASYONU VE KEMİK KÜLÜ ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47(03):255-63.